Menu

Kwaliteit

Kwaliteit zegt iets over hoe goed we ons werk doen. Goed is een combinatie van in elk geval resultaat, effect, tevredenheid, efficiëntie en vakmanschap. Hier komen (meetbare) data kennis, (subjectieve) ervaringskennis en (relationele) professionele kennis samen.

Sterker streeft naar kwaliteit op alle fronten, dus van:

  1. Professionals, met als resultaat deskundige, betrokken en kwaliteitsbewuste medewerkers.
  2. Dienstverlening, met als resultaat dienstverlening die ertoe doet voor onze klanten.
  3. Organisatie, met als resultaat een effectieve en efficiënte ingerichte organisatie.
  4. Relatie met samenwerkingspartners, met als resultaat dat we een vanzelfsprekende partner zijn omdat we een toegevoegde waarde hebben. 
  5. Relatie met opdrachtgevers, zodat we gezamenlijk bijdragen aan het welzijn van inwoners en de (lokale) samenleving als geheel.

Leren en verbeteren
Sterker hanteert geen absolute, uniforme definitie van kwaliteit. Goed sociaal werk is persoonlijk en afhankelijk van waarden en normen van alle betrokkenen over wat zij als een goed leven zien. Dit vormt de toetssteen voor het professioneel handelen van sociaal werkers. De afwegingen die professionals maken, zijn daarom steeds gerelateerd aan de vraag wat in een bepaalde situatie ‘het goede’ is. 

Wat kwaliteit is, is dus niet in beton gegoten, maar is doorlopend een onderdeel van de ontwikkeling van de beroepspraktijk, van werkprocessen en van de inrichting van de organisatie. Kortom, onze visie op kwaliteit is gericht op samen leren en verbeteren. 

Inzicht in kwaliteit
Sterker gebruikt verschillende feedbackloops om inzicht te krijgen in de eigen prestaties. Sterker hanteert een mix van kwaliteitsinstrumenten of andere tools om te werken aan kwaliteitsverbetering. Denk bijvoorbeeld aan tevredenheidsonderzoeken, dossiercontroles of analyses van klachten

Sterker gaat ook regelmatig in gesprek met inwoners of cliënten over de ervaringen met Sterker. Voor het ouderenwerk heeft Sterker een cliëntenraad ingericht. Regelmatig organiseert Sterker daarnaast zogenaamde ‘spiegelgesprekken’ waarin professionals en cliënten ervaringen uitwisselen. Hoe hebben cliënten in de hulp ervaren? Waarover zijn ze tevreden en wat kan beter?

Voor intern gebruik stelt Sterker jaarlijks een kwaliteitsverslag op. Enkele highlights uit het meest recente kwaliteitsverslag zijn weergegeven in deze infographic.

Onafhankelijke kwaliteitstoetsing
Tweejaarlijks vindt een externe audit plaats waarbij een onafhankelijke certificerende instantie het werk van Sterker toetst aan de hand van de normen van het kwaliteitslabel sociaal werk. Sterker kiest bewust voor dit kwaliteitslabel omdat dit is toegespitst op de branche sociaal werk en de focus ligt op het vakmanschap van de professional, effectieve dienstverlening en het lerend vermogen van de organisatie – uitgangspunten die passen bij de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid van Sterker.

Kwaliteitseisen, wet- en regelgeving
Zie de pagina Governance voor meer info over hoe Sterker omgaat met eisen, wet- en regelgeving over kwaliteit.