Menu

Wachttijden Sociale Wijkteams Nijmegen

De Sociale Wijkteams van Nijmegen hebben te kampen met een wachtlijst. Dit kan betekenen dat je enige tijd moet wachten voordat het Wijkteam je de ondersteuning kan geven die je nodig hebt. Dit is ontzettend vervelend. Vervelend voor jou, omdat je niet direct de ondersteuning krijgt die je nodig hebt​. Het is ook vervelend voor de Wijkteam-medewerkers die graag iedereen snel willen helpen​, maar wat door de grote vraag niet altijd mogelijk is.

Waarom is er een wachtlijst?

De Sociale Wijkteams hebben te maken met een langere wachttijd, omdat het aantal aanmeldingen bij het Wijkteam te groot is voor de huidige personele bezetting. We hebben dus te weinig medewerkers voor het aantal aanmeldingen. Daarnaast komen er steeds vaker spoedzaken bij het team terecht, die om directe actie vragen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om zaken waarbij de veiligheid van een kind in het geding is. Hierdoor blijven minder urgente aanmeldingen vaak wat langer liggen.

We werken samen met de gemeente Nijmegen hard aan het oplossen van de wachttijden, maar er zijn op dit moment helaas geen eenvoudige oplossingen.

Hoe lang duurt het?

Het Sociaal Wijkteam doet zijn uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Spoedgevallen worden zo snel mogelijk opgepakt, ondanks de wachttijd. We kunnen helaas niet precies zeggen hoe lang je moet wachten voordat je bij het Wijkteam terecht kunt. Wel hebben we de afspraak dat we periodiek contact opnemen met iedereen die langere tijd op de wachtlijst staat.