Menu

VraagWijzer West Maas en Waal

Sterker sociaal werk heeft vanaf 1 januari 2018 van de gemeente West Maas en Waal de verantwoordelijkheid gekregen over de uitvoering van VraagWijzer West Maas en Waal. VraagWijzer is de lokale toegangspoort van de gemeente West Maas en Waal. Hier kunnen bewoners terecht met hun vragen rondom zorg, welzijn en wonen.

Sterker heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken bij VraagWijzer. Concreet betekent dit dat de medewerkers in het team bij Sterker horen en dat het team door Sterker ondersteund wordt. Inhoudelijk, maar ook rondom ICT, Facilitaire zaken, HRM en Communicatie. Uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente West Maas en Waal.

Meer informatie over VraagWijzer vind je op de website www.westmaasenwaal.nl/VraagWijzer.