Sociaal professional ouderen (ouderenadviseur) Direct solliciteren

Sociaal professional ouderen (ouderenadviseur)

Sociaal professional ouderen (ouderenadviseur)

28 - 32 uur | Nijmegen

Heb je nog vragen?
Afdeling HRM
Wat ga jij doen?
Het doel van de ondersteuning is het zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen, het behouden of vergroten van zelfredzaamheid en welbevinden waardoor zwaardere zorg/opname kan worden voorkomen of uitgesteld. Door ‘advance care planning’ wordt de kans op crisis kleiner.

De Ouderenadviseur ondersteunt zelfstandig wonende ouderen (en hun systeem) die ten gevolge van aan ouderdom gerelateerde problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen/minder vat hebben op de inrichting van hun (dagelijks) leven. Zij zijn zelf niet in staat om een passend hulpaanbod te vinden en/of zij maken niet voldoende gebruik van bestaande voorzieningen. Er is veelal sprake van meervoudig complexe vraagstukken. Uitgangspunt is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven behoudt. De ouderenadviseur staat naast de oudere en houdt rekening met de wensen en levensstijl van de oudere.

De ouderenadviseur is zichtbaar en toegankelijk in de wijk en vervult een ‘spilfunctie’ tussen welzijn, wonen, zorg en het persoonlijke netwerk. Belangrijke partners zijn de huisarts en de wijkverpleegkundige. Binnen Sterker vormt de ouderenadviseur een belangrijke schakel in de keten van dienstverlening onder de noemer Langer Thuis Nijmegen.
Wie ben jij & wat vragen we van jou?

Wie ben jij? 

 • Je bent een ‘vrije geest’: je hebt een open houding hebt, kunt pionieren, bent onafhankelijk & eigenwijs en toont lef & durf;
 • Je bent creatief, zowel in het bedenken van oplossingen als in het werken zonder duidelijke kaders;
 • Je combineert zelfreflectie met zelfvertrouwen. Je weet wat je wel en niet kunt, trekt lering uit je eigen ervaringen en kunt die ook delen.

Wat vragen we van jou?

 • Hbo-diploma Sociaal Werk (MWD, SPH, toegepaste psychologie, toegepaste geriatrie en gerontologie of vergelijkbare opleiding);
 • Kennis en ervaring wet en regelgeving, ZVW, WLZ, (indicatiestelling klassieke) Wmo;
 • Kennis en kunde van het voorliggend veld in de wijk (sociale kaart);
 • Kennis van ouderdoms- /geriatrische problematiek (rouw, verlies, eenzaamheid, beperkte mobiliteit);
 • Kennis van ziektebeelden veel voorkomend bij ouderen;
 • Kunnen toepassen van de meldcode huiselijk geweld;
 • Ervaring in multidisciplinaire samenwerking;
 • Een registratie bij Registerplein;
 • Affiniteit in het werken met de doelgroep ouderen;
 • Bewustzijn van de eigen normen en waarden die je meebrengt in het werk;
 • Bij voorkeur ben je al werkzaam in Nijmegen of heb je mogelijkheden om binnen contracturen enkele uren in Nijmegen te werken.
Wat bieden we jou?

Wij zijn een dynamische organisatie in een branche die volop in beweging is. Je krijgt de kans om vanuit een team van betrokken collega’s iets te leren, samen op te trekken in je ontwikkeling en mee te bouwen aan de innovatie van onze dienstverlening.

Het gaat om een functie van 28-32 uur per week, in eerste instantie voor de duur van 12 maanden met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in de CAO Sociaal Werk, het bruto maandsalaris is minimaal € 2.780,- en max € 3.961,- o.b.v. 36 uur/week, afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB), bestaande uit o.a. een vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%). Daarnaast bouw je een loopbaanbudget (LBB) op van 1,5% van je bruto maandsalaris, wat je kunt inzetten voor je ontwikkeling of een opleiding.


Solliciteren


Reageren kan voor 14 augustus via het sturen van een motivatiebrief met CV naar solliciteren@sterker.nl en vermeld in de onderwerpsregel vacaturenummer 22-30 Sociaal Professional Ouderen. De eerste gesprekken staan gepland op woensdag 17 augustus in de middag. Wil je meer informatie? Neem dan contact op via hrm@sterker.nl.
Over ons

Sterker sociaal werk biedt mensen het vooruitzicht om (weer) sterker te worden. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen waardevol is en op zijn eigen wijze kan en mag meedoen. We ondersteunen mensen bij het zoeken naar oplossingen én we komen voor ze op wanneer ze dat zelf niet kunnen. Of het nu gaat over opgroeien, opvoeden, school, werk, wonen, relaties, gezondheid of uitdagingen bij het ouder worden: onze professionals en vrijwilligers helpen zodat mensen weer een stap vooruit kunnen zetten, op een manier die bij ze past. Zo’n 150 beroepskrachten en ongeveer 600 vrijwilligers bieden vanuit Sterker hulp en ondersteuning aan mensen van nul tot honderd-plus.

Sterker is samen met Sociale Teams Helmond, Wel.kom Roermond en ONS welzijn, onderdeel van Lentl. Samen bundelen we onze krachten op gebied van strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.

www.sterker.nl | www.lentl.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.