Menu

Sociaal Wijkteam Nijmegen

Zit je niet lekker in je vel? Heb je vragen of zorgen over je kinderen, je relatie, je woonsituatie of geldproblemen? Dan kun je bij het Sociaal Wijkteam Nijmegen (SWT) terecht. Het Sociaal Wijkteam kan je ondersteunen bij vragen rondom wonen, welzijn en zorg. Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen die er tijdelijk niet meer uitkomt en hulp nodig heeft of voor mensen die zorgen hebben over anderen.

Waarbij kunnen we helpen?
Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarvoor je bij het Sociaal Wijkteam terecht kunt:

 • Autisme
 • Begeleiding
 • Huiselijk geweld
 • Jeugd
 • Licht verstandelijke beperking
 • Mantelzorg
 • Opvoeding
 • Ouderenadvies
 • Psychische problemen
 • Relaties & Scheiden
 • Schulden
 • Vervoer (gehandicapten en ouderen)
 • Wmo
 • Woningaanpassing

Waar vind ik het Sociaal Wijkteam?
In elke wijk van Nijmegen is een Sociaal Wijkteam actief. Er is een team voor Centrum, Dukenburg, Hatert, Lindenholt, Midden, Nieuw-West, Noord, Oost, Oud-West en Zuid.

Neem contact op
Wil je weten of het Sociaal Wijkteam je kan helpen met je vraag? Neem dan telefonisch contact op met Sociaal Wijkteam Nijmegen via tel. 088 - 00 11 300  (bereikbaar van maandag, woensdag en donderdag bereikbaar van 09.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur en op dinsdag en vrijdag van 09.00- 12.00 uur) of per e-mail: vraag@sociaal-wijkteam.nl.

Wil je een gesprek aanvragen bij het Sociaal Wijkteam? Klik dan hier om je digitaal aan te melden. Let op: wanneer je jezelf wil aanmelden bij het Sociaal Wijkteam, houdt dan je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand - die hebben we nodig bij je aanmelding.


Het formulier per post toesturen kan ook.

Ontvang je al ondersteuning van de gemeente Nijmegen (zorg in natura) en wil je dat dit verlengd wordt? Ga dan naar deze pagina.

Heb je een simpele vraag, heb je een goed idee voor de wijk of wil je iets voor anderen betekenen? Dan kun je terecht bij Stip Nijmegen.


Hoe heb je het Sociaal Wijkteam ervaren?

Het Sociaal Wijkteam hoort graag hoe je het contact met hen ervaren hebt. Wij vragen je daarom na afloop van het contact met het Sociaal Wijkteam om je ervaringen met ons te delen. Hier krijg je een formulier voor opgestuurd.

Klachten
Wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt over het Sociaal Wijkteam, kun je dat het beste eerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Meestal kom je er samen wel uit. Het kan soms gebeuren dat je jouw probleem of klacht niet met de medewerker kunt of wilt bespreken. Dan kun je terecht bij de teamleider van het Sociaal Wijkteam. Hij/zij kan je helpen door een gesprek te organiseren met de betrokkene(n), om je in contact te brengen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon of om je te helpen je klacht op te schrijven.

Wanneer het gesprek met de teamleider niet leidt tot een oplossing, dan kun je jouw klacht per brief indienen bij de klachtencommissie van het Sociaal Wijkteam:

Sociaal Wijkteam Nijmegen
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
contact@sociaal-wijkteam.nl

Vermeld in je brief altijd je naam, adres en telefoonnummer. Geef een korte omschrijving van je klacht, wanneer het voorval heeft plaatsgevonden (datum) en vermeld het Sociaal Wijkteam waar het over gaat. Vergeet niet je brief te ondertekenen.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met de beslissing over welke zorg of hulp je krijgt (beschikking), kun je bezwaar maken bij de gemeente Nijmegen. De gemeente gaat dan opnieuw de beslissing bekijken en naar de reden waarom je bezwaar maakt. Als de gemeente het met je eens is, kan een andere beslissing worden genomen. De gemeente kan ook achter de beslissing blijven staan. Je kunt dan in beroep gaan en de beslissing laten beoordelen door een rechter. De rechter weegt de argumenten van jou en van de gemeente af en geeft een bindend oordeel over de beslissing.

Privacy en Gegevens
Om de juiste hulp of dienst te kunnen leveren, is het meestal nodig om jouw (persoons)gegevens vast te leggen. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals naam, geboortedatum of e-mailadres, maar ook informatie over bijvoorbeeld jouw thuissituatie of financiën. Sterker sociaal werk gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Op deze pagina lees je hierover meer informatie.