Menu

Sociaal Wijkteam Nijmegen

Belangrijke informatie over de Sociale wijkteams Nijmegen

Vanaf 1 juli wordt een deel van de werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam overgenomen door Buurtteams Jeugd & Gezin.  Buurtteam Jeugd en Gezin is er voor uw vragen over opvoeden en opgroeien, maar ook voor begeleiding van ouders/volwassenen met kinderen tot 18 jaar.

Hieronder leest u waar u terecht kunt in uw situatie

Als u een vraag heeft voor ondersteuning en u heeft geen inwonende kinderen onder de 18 jaar, dan kunt u bij het Sociaal wijkteam terecht.

Als u een vraag heeft voor uzelf of uw kind met betrekking tot huishoudelijke hulp, wonen/woningaanpassing, vervoer of een hulpmiddel (rolstoel, scootmobiel, enzovoort), dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam.

U kunt bij Buurtteam Jeugd & Gezin terecht als u:

 • Een kind onder de 18 aan wil melden voor ondersteuning
 • U hulp voor uzelf of een gezinslid wil en u een inwonend kind onder de 18 heeft


We vragen u dan om u na 1 juli 2021 aan te melden bij Buurtteams Jeugd & Gezin. Voor meer informatie over Buurtteams Jeugd & Gezin:


Alleen in zeer dringende/urgentie situaties kunt u nog bij het Sociaal wijkteam terecht. Zij zullen dan beoordelen door wie u vraag wordt opgepakt.

Door het coronavirus werken we voor uw en onze gezondheid zo veel mogelijk thuis. Voor gesprekken bellen we u. Als het echt niet anders kan komen we bij u thuis.

Waarvoor kun je terecht bij het Sociaal Wijkteam?

Zit je niet lekker in je vel? Heb je vragen of zorgen over je kinderen, je relatie, je woonsituatie of geldproblemen? Dan kun je bij het Sociaal Wijkteam Nijmegen (SWT) terecht. Het Sociaal Wijkteam kan je ondersteunen bij vragen rondom wonen, welzijn en zorg. Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen die er tijdelijk niet meer uitkomt en hulp nodig heeft of voor mensen die zorgen hebben over anderen.

Waarbij kunnen we helpen?

Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarvoor je bij het Sociaal Wijkteam terecht kunt:

 •  
Autisme
 •  
Psychische problemen
 •  
Begeleiding
 •  
Relaties & Scheiden
 •  
Huiselijk geweld
 •  
Schulden
 •  
Jeugd (tot 1 juli 2021)
 •  
Verhuisadvies
 •  
Licht verstandelijke beperking
 •  
Vervoer (gehandicapten en ouderen)
 •  
Mantelzorg
 •  
Wmo
 •  
Opvoeding
 •  
Woningaanpassing
 •  
Ouderenadvies    

 

Klik op het gewenste onderwerp:


Hoe werkt het?
Wie doet wat?
Contact en formulieren

Wil je meer weten over hoe het SWT werkt? Lees dan de folder ‘Onze werkwijze’.