Menu

Norbert Wijnhofen, sociaal werker bij Sterker sociaal werk is op woensdag 13 maart verkozen tot Sociaal werker van het jaar 2019. Hij mag deze eervolle titel een jaar lang dragen en ontvangt een bedrag voor een scholingsactiviteit en een bedrag om te besteden aan een project in een wijk naar zijn keuze.

De Sociaal Werker van het Jaar is een landelijke verkiezing die sinds 2009 wordt georganiseerd. De winnaar, de Sociaal werker van het jaar, is een jaar lang landelijk ambassadeur van het vak van sociaal werker. De winnaar wordt bepaald door hoeveel er gestemd is op het introductiefilmpje van de drie finalisten, door het stemmen van het publiek tijdens de verkiezingsdag en door een vakjury. Deze vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, BPSW en de Sociaal werker van 2018. 

Wil je een indruk krijgen hoe de dag van de verkiezing was? Bekijk het filmpje.

Over Norbert Wijnhofen

52 jaar - Getrouwd - Geboren in Middelaar - BIG-geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige en beroepsregistratie Sociaal werker- Voormalig Programmamaker klassiek + jazz (Radio 6)

Norbert beschikt over ruim 30 jaar ervaring binnen de GGZ en het sociaal domein. Onder meer:

  • Psychiatrisch verpleegkundige (BIG), acute psychiatrie + (F)ACT + Verslavingszorg
  • Forensisch psychiatrisch sociotherapeut + Waarnemend achterwacht (TBS)
  • Jeugdhulpverlener (BJA + BJG)
  • Medewerker Meldpunt bijzondere zorg (MBZ)
  • Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk geestelijke gezondheidszorg  (POH-GGZ)
  • Sozialtherapeut psychiatrie und forensik (Duitsland)
  • Medewerker toegang Beschermd wonen (Wmo)
  • Indicatiesteller Begeleiding (Wmo)
  • Sociaal werker, medewerker Stadsbreed team, Sociale wijkteams (SWT)


Bij Sterker sociaal werk werkt Norbert in een Stadsbreed team, dat ingezet wordt op complexe casussen en bij het wegwerken van achterstanden op aanmeldingen (wachtlijsten). Norbert heeft in 2018 taken opgepakt die van belang waren voor de betrokken bewoners, de gemeente en de zorgaanbieders. Hij heeft een werkinstructie geïntroduceerd voor collega's om een nauwkeuriger onderscheid te kunnen maken tussen de in te zetten zorgproducten 'reguliere' en 'specialistische' begeleiding, binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Norbert neem daarnaast deel aan een “Psy-groepje”, dat kennis en ervaring uit de psychiatrie kan vertalen en delen, over alle Wijkteams in Nijmegen. Ook hier kan men bij hem terecht met complexe casussen, voor de broodnodige kruisbestuiving tussen GGZ en Wmo. Samen optrekken en leren van elkaar.

Daarnaast heeft Norbert met twee zorgaanbieders een intensief traject doorlopen van kwaliteitsverbetering, met name gericht op betrouwbaarheid en integriteit in hun hulpverlening. In die zin is Norbert zowel een uitstekende 'reguliere' sociaal werker voor hulpvragers en bewoners als een intermediair tussen bewoner, zorgaanbieder(s) en gemeente. Het vinden van de juiste balans tussen hulpverlening (ondersteuning) en dienstverlening (toeleiding), is een kerntaak van Norbert, als sociaal werker bij Sterker sociaal werk.

Contact met Norbert

Voor verzoeken of vragen aan Norbert kun je contact opnemen door hem een mail te sturen: n.wijnhofen@sterker.nl.