Menu

Privacy en gegevens

Om de juiste hulp of dienst te kunnen leveren, is het meestal nodig om jouw (persoons)gegevens vast te leggen. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals naam, geboortedatum of e-mailadres, maar ook informatie over bijvoorbeeld jouw thuissituatie of financiën. Sterker sociaal werk gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Op deze pagina lees je hierover meer informatie.

Waarom leggen we gegevens vast?
We leggen jouw (persoons)gegevens vast omdat dit noodzakelijk is om je goed te kunnen helpen of ondersteunen. Om bijvoorbeeld de voortgang van hulp bij te houden, is het belangrijk om gespreksverslagen vast te leggen. Ook is het vastleggen van gegevens handig wanneer een andere collega binnen onze organisatie de dienstverlening over moet nemen.

Welke gegevens leggen we vast?
Welke gegevens we vastleggen hangt af van het soort dienst of hulp dat we bieden. De belangrijkste persoonsgegevens die we vastleggen zijn in elk geval naam, adres en contactgegevens. Soms moeten we ook jouw burgerservicenummer vastleggen. Daarnaast leggen we vast hoe we je ondersteunen of helpen, denk bijvoorbeeld aan gespreksverslagen of hulpverleningsplannen.

Waar leggen we gegevens vast?
In geval van een hulpverleningstraject leggen we deze gegevens vast in een digitaal dossier. Alle dossiers worden opgeslagen in een beveiligd computersysteem. Je hebt het recht om jouw eigen dossier in te zien. Als je het nodig vindt om aanvullingen in jouw dossier te doen of zaken wil laten verwijderen, dan kan dat. Jouw dossier wordt tenminste 5 jaar door ons bewaard. In sommige gevallen verplicht wetgeving ons om dossiers langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer het gaat om jeugdhulp. Dossiers zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders, en ook binnen de organisatie is de toegang tot dossiers afgeschermd zodat niet iedereen erin kan kijken.

  • Opvragen dossier Sterker: via jouw contactpersoon kun je een kopie van het dossier opvragen door dit formulier in te vullen.
  • Opvragen dossier Sociaal Wijkteam Nijmegen: via de gemeenten kun je een kopie van het dossier opvragen. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Wanneer delen we gegevens?
Soms is het nodig om bij anderen gegevens over jou op te vragen, of jouw gegevens met anderen te delen. Dit doen we alleen wanneer je daarvoor toestemming geeft, bijvoorbeeld door een verklaring te ondertekenen met wie we gegevens mogen uitwisselen (denk bijvoorbeeld aan jouw huisarts). Soms moeten we een uitzondering maken, en moeten we gegevens vastleggen of delen zonder uw toestemming. Bijvoorbeeld wanneer jij of een ander in een ernstige situatie verkeert en er dringend hulp of bescherming nodig is, die alleen snel geregeld kan worden door bepaalde gegevens te delen. In zulke gevallen maken we altijd een zorgvuldige afweging, en we stellen je op de hoogte wanneer dit het geval is. Daarnaast kan het zo zijn dat binnen de organisatie bepaalde gegevens tussen collega’s gedeeld worden, bijvoorbeeld om te overleggen wat de beste aanpak in uw situatie is.

Bijzondere situaties
Wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers gebonden aan een meldcode waarin ze verplicht worden om signalen te bespreken en zo nodig te melden bij Veilig Thuis. Daarnaast kunnen medewerkers signalen over jeugdigen melden in de zogenaamde Multisignaal Verwijsindex. Professionals van andere instellingen en organisaties kunnen daar ook signalen in zetten. Door de melding weten hulpverleners sneller of een kind of jongere al bekend is bij een collega. De persoonsgegevens worden geregistreerd, maar de registratie bevat geen inhoudelijke informatie.

Opnemen van gesprekken
Gesprekken worden niet standaard opgenomen. Als je jouw gesprek wel wilt opnemen, bespreek dit dan met de medewerker. Het opnemen van een gesprek mag alleen als alle deelnemers aan een gesprek akkoord zijn. Het stiekem maken van opnamen mag niet. Als je een gesprek opneemt, mag alleen het geluid worden opgenomen, dus geen video-opname. Een geluidsopname mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, dus voor eigen gebruik of om te bespreken met een vertrouwenspersoon. Opnamen mogen niet met anderen gedeeld worden of openbaar gemaakt worden.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy? Klik dan hier voor onze privacyverklaring.