Menu

Sterker in diversiteit en inclusie

Iedereen van betekenis
Diversiteit gaat over verschillen tussen mensen: zichtbaar of onzichtbaar. Denk aan etniciteit, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of een beperking Deze verschillen mogen nooit leiden tot uitsluiting of discriminatie. Sterker sociaal werk gelooft in de gelijkwaardigheid van álle mensen en werkt mee aan een inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen en meetelt.

Verschillen maken ons sterker
Sterker helpt mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben, mensen die - om wat voor reden dan ook - geen gelijke kansen krijgen of moeilijkheden ervaren om mee te doen. Sterker staat middenin de samenleving die in de loop der jaren steeds diverser is geworden. Waar nieuwe groepen en nieuwe vragen ons uitdagen om ons te blijven ontwikkelen en maken dat we graag mensen aan ons willen binden die deze uitdaging met ons aan willen gaan. Daarom zoeken we in onze teams actief naar medewerkers met verschillende achtergronden en ervaringen. Ook zijn inclusief werken en omgaan met verschillen belangrijke kwaliteiten van onze medewerkers.

Eigenheid versterken
In ons algemene aanbod van activiteiten en diensten sluiten we niemand uit, maar we beseffen dat groepen soms liever met gelijkgestemden of mensen van dezelfde taalgroep samen willen komen. Zo hebben we soms activiteiten voor specifieke groepen zoals de Chinese ontmoetingsgroep, de gespreksgroep voor autistische jongvolwassenen, de cursus Naar kracht (in het Turks) en dagbesteding voor Turks- en Farsi-sprekende ouderen. Ook organiseren we acties op Roze woensdag en de Coming out dag om mensen bewust te maken van vraagstukken rondom LHBT. Om goed aan te blijven sluiten bij de vragen uit het veld, werken we samen met diverse partners, zelforganisaties en sleutelfiguren.

Ben je geïnteresseerd in de visie van onze organisatie over diversiteit en inclusie? Lees hier het Visiedocument van Sterker sociaal werk.

Heb je vragen, suggesties of goede ideeën? Deel ze met ons via: diversiteit@sterker.nl. Ook voor training en advies op het gebied van diversiteit en inclusie gaan we graag met je in gesprek, want samen zijn we sterker.