Wij zijn Sterker sociaal werk

Omdat je soms een ander nodig hebt om sterker te zijn

Wij ondersteunen iedereen met een vraag, of situatie in het dagelijks leven, die zij zelf niet of niet alleen, kunnen oplossen. Zodat iedereen kan blijven meedoen in onze samenleving, waar nodig ondersteund door onze vakmensen en vrijwilligers. We bieden maatschappelijk werk, vrijwilligersbemiddeling, vrijwilligersprojecten, praktische hulp thuis, diensten om veilig te wonen, ontmoetingsactiviteiten, informatie en advies, hulp bij scheiden en omgang en hulp bij multi-problematiek.

We zijn er voor mensen in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Neder-Betuwe, Nijmegen, West Maas en Waal en voor Buurtbemiddeling ook in Lingewaard en Overbetuwe.

Missie

Wij zijn Sterker sociaal werk

Wij ondersteunen iedereen die even vastloopt met het zoeken naar oplossingen en komen voor ze op wanneer ze dat zelf niet kunnen. Omdat we staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen van waarde is. Wij vinden dat iedereen ertoe doet en samen met de inwoner en alle betrokkenen dragen wij wezenlijk bij aan een sterke samenleving. Samen staan we sterker.

Visie

De maatschappij verandert

Het sociale domein verandert continue. Dit heeft invloed op de hele maatschappij. Binnen het sociaal werk moet kwaliteit de norm blijven om onze samenleving sterker te maken. Dit kan alleen met deskundige vakmensen, betrokken vrijwilligers en een sterk netwerk vanuit een lokaal gestuurde organisatie. Een sterke samenleving vraagt om maatwerk, om preventieve en duurzame oplossingen die worden door ontwikkelt en die voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. 

Sterker, samen

Onze uitgangspunten

Wij willen samenwerken op basis van vertrouwen. Vertrouwen in onszelf én in anderen. Daarbij investeren we in onze medewerkers. Om hun eigen motivatie te ondersteunen en persoonlijke groei te bevorderen. We gaan uit van onze eigen kracht en we zetten in op vernieuwing. Hiermee streven we ernaar een voorbeeld te zijn in ons domein van sociaal werk.