Hulp bij het voeren van een gesprek

Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon

Als je een gesprek gaat voeren met een medewerker van Sterker kun je altijd iemand meenemen. Dat kan een vriend, familielid of een andere bekende zijn. Maar misschien vraag je (daarnaast) er liever een professionele cliëntondersteuner bij? Dat kan ook.

Cliëntondersteuner

Je staat er niet alleen voor

Een cliëntondersteuner kan je helpen het gesprek voor te bereiden, of soms zelfs om mee te gaan naar een gesprek. Hij of zij kan helpen om vragen te formuleren of keuzes te maken. Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen.

Contactgegevens voor cliëntondersteuning

Vertrouwenspersoon

Samen met vertrouwen verder

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht wanneer er vragen zijn over jouw rechten en klachtmogelijkheden. Luisteren, informeren, adviseren en ondersteunen: met deze vier woorden is het werk van een vertrouwenspersoon te omschrijven.

Een vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en geeft advies. Hij of zij weet wat jouw rechten zijn, en helpen bij de stappen die je wilt zetten. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen bij (de voorbereiding van) een (klacht)brief of (klacht)gesprek.

Onafhankelijkheid

Een cliëntondersteuner en een vertrouwenspersoon zijn altijd onafhankelijk van de gemeente, sociaal team, Sterker of andere zorgverlener. Dit betekent dat jouw belang altijd voorop staat. Er wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met jouw persoonlijke gegevens.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): telefoonnummer 088 - 555 10 00, via e-mail info@akj.nl of kijk op de website van AKJ.

Let op: de vertrouwenspersonen van AKJ kunnen alleen ondersteunen als het gaat om kinderen of jongeren (jeugdwet).