Algemeen Nut Beoogde Instelling

Gegevens op een rij

In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Stichting Sterker en Stichting Sterker Nijmegen hebben beide een ANBI-status.

Organisatie

Sterker sociaal werk bestaat uit stichting Sterker en stichting Sterker Nijmegen; beiden zijn onderdeel van stichting Lentl.

Directie

Directeur: Ido Boswinkel

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur: Arie de Vries

Beleidsplan

Bekijk ons koersdocument.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van Sterker sociaal werk vallen onder de CAO Sociaal Werk.

Doelstelling

Bekijk onze doelstelling en missie en visie.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Lees het Jaarbeeld 2022

Financiële verantwoording

Lees hieronder de financiële jaarrekeningen
- Stichting Sterker Nijmegen
- Stichting Sterker

Publicatieplicht ANBI

Lees het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Naam

Stichting Sterker
Publieksnaam: Sterker sociaal werk
Fiscaal RSIN-nummer: 8571.84.325
KVK-nummer: 67814875

Naam

Stichting Sterker Nijmegen
Publieksnaam: Sterker sociaal werk
Fiscaal RSIN-nummer: 8634.43.084
KVK-nummer: 84965118

Contactgegevens

Sterker sociaal werk
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen