Menu

Ik ben Rob Vendel en sinds halverwege 2015 lid van de Cliëntenraad.
In mijn werkzame leven heb ik verschillende functies in onderwijsland vervuld. Rode draad vormde de directe en indirecte zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Jarenlang ben ik mantelzorger geweest van mijn eind 2015 overleden lieve moeder van 94 jaar. Zij en ik hebben aan den lijve ervaren hoe essentieel aandacht, zorg en ontmoeting voor kwetsbare ouderen is.

Vanuit mijn rol in de Cliëntenraad, wil ik me uit de eerste hand laten informeren door senioren en mantelzorgers, die gebruik maken van diensten van de Sterker sociaal werk.
Met hun ideeën, ervaringen, belevingen en behoeften als basis kan ik een bijdrage leveren aan de continue ontwikkeling en verbetering van het aanbod van Sterker.
Hiertoe zal ik locaties en/of activiteiten bezoeken om me een relevant beeld te vormen van deze praktijk.

Kortom, we hebben elkaar vanuit een gedeeld belang hard nodig.