Menu

Ik ben Niger Öztürk en kom oorspronkelijk uit Izmir, west-Turkije. Ik trouwde en daarna ben ik naar Nederland gekomen. Een jaar of 42 woon ik al in mijn vertrouwde stad Nijmegen.

Ik heb 40 jaar met plezier bij verschillende bedrijven gewerkt. Daarnaast heb ik me altijd maatschappelijk ingezet voor migranten, met name migrantenouderen. Zo ben ik 6 jaar lid geweest van de Seniorenraad, deze adviescommissie van de gemeente Nijmegen zet zich er voor in dat ouderen optimaal kunnen meedoen aan de Nijmeegse samenleving.

Al 25 jaar ben ik vrijwilliger bij verschillende organisaties, projecten en ouderenstichtingen.
Zo was ik 12 jaar bestuurslid en secretaresse van STON (Stichting Turkse Ouderen Nijmegen). Met voorheen Swon het seniorennetwerk (nu Sterker sociaal werk) hebben we in vele projecten met succes samengewerkt.
Sinds 2008 ben ik bestuurslid en secretaresse van Stichting Savarona. Dit is een stichting waar veel Turkse ouderen elk week bij elkaar te komen om een voorlichting of een activiteit bij te wonen. Ze hebben veel behoefte om bij de Nederlandse samenleving te horen.

Al jarenlang help ik migrantenouderen graag om de problemen aan te kaarten en zichzelf in Nederland aan te passen en samen te leven. Hierdoor ben ik gemotiveerd om een aantal projecten en cursussen van NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Sterker sociaal werk en overigen te volgen. Zo kan ik anderen beter begrijpen en helpen.
Inmiddels ben ik ook al 6 jaar gespreksleider bij het NOOM. Bij kwetsbare ouderen merk ik dat vooral in deze periode eigen taal en communicatie heel erg belangrijk zijn.

Ik ben mantelzorger van mijn dove dochter en mijn kwetsbare man.

Sinds juli 2019 ben ik lid van de Cliëntenraad van het ouderenwerk van Sterker sociaal werk. Ik wil graag mijn bijdrage leveren zodat kwetsbare ouderen niks tekort komen. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk zorg, ontmoeting en aandacht zijn.
Ik vind het belangrijk om met ouderen zelf contact te hebben om hun situatie beter te kunnen schetsen en wil daarom zoveel mogelijk activiteiten van het ouderenwerk bezoeken en als het kan ook meedoen.