Menu

Omgangshuis Rivierenland

Het Omgangshuis is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het Omgangshuis biedt een veilige, kindgerichte plaats aan de Rijksstraatweg 64, 4197 SG in Geldermalsen. Hier kan het kind de niet-verzorgende ouder ontmoeten op de zaterdagen, zonder dat de ouders elkaar hoeven tegen te komen.

Door vroeg voor het Omgangshuis te kiezen, kunnen langdurige problemen voorkomen worden, ook vóórdat ouders naar een advocaat, mediator of rechter gaan. Een team getrainde vrijwilligers begeleiden ouders en kinderen in het bijzijn van een professionele dagleider.

Hoe werkt het?
Ouders hoeven niet door een verwijzer aangemeld te worden, maar kunnen zich zelf aanmelden via dit aanmeldformulier.

Wat is het verschil tussen het Omgangshuis en begeleide omgang?
In het Omgangshuis zijn meerdere kinderen en ouders tegelijk aanwezig. De ouders van de kinderen hoeven elkaar niet te zien. Afspraken vinden altijd plaats op dezelfde locatie. 

Bij Begeleide Omgang wordt een gezin 1 op 1 ondersteund.  De ouders bepalen dit onderling. De tweede voorwaarde is dat ouders met elkaar om de tafel gaan zitten en werken aan hun communicatie.

Locaties
Omgangshuis Rivierenland bevindt zich - zoals de naam al zegt - in regio Rivierenland. Onder Rivierenland vallen de volgende 8 gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Meer informatie
Meer informatie over het Omgangshuis is te vinden op de website.

Deze dienst(en) bieden we aan in de gemeente West Maas en Waal

Omgangshuis Rivierenland

Vrijwilligersdienst

Bij complexe (echt)scheidingen komt het voor dat een kind één ouder helemaal niet meer ziet. De ouders willen/kunnen elkaar (nog) niet onder ogen komen. Het doel van het Omgangshuis is dat ieder kind met beide ouders contact kan hebben. Elk kind heeft het recht om zijn of haar ouders te zien. Dit is ook belangrijk voor de veilige hechting en de ontwikkeling van een kind. Het kind staat centraal.

Meer informatie

Deze dienst(en) bieden we aan in de gemeente Nederbetuwe

Omgangshuis Rivierenland

Vrijwilligersdienst

Bij complexe (echt)scheidingen komt het voor dat een kind één ouder helemaal niet meer ziet. De ouders willen/kunnen elkaar (nog) niet onder ogen komen. Het doel van het Omgangshuis is dat ieder kind met beide ouders contact kan hebben. Elk kind heeft het recht om zijn of haar ouders te zien. Dit is ook belangrijk voor de veilige hechting en de ontwikkeling van een kind. Het kind staat centraal.

Meer informatie