Menu

Omgangshuis regio Nijmegen

Het Omgangshuis is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het Omgangshuis biedt een veilige, kindgerichte plaats in Deel de Dag-locatie Brakkenstein. Hier kan het kind de niet-verzorgende ouder ontmoeten op de zaterdagen, zonder dat de ouders elkaar hoeven tegen te komen.

Door vroeg voor het Omgangshuis te kiezen, kunnen langdurige problemen voorkomen worden, ook vóórdat ouders naar een advocaat, mediator of rechter gaan. Een team getrainde vrijwilligers begeleiden ouders en kinderen in het bijzijn van een professionele dagleider.

Hoe werkt het?
Ouders hoeven niet door een verwijzer aangemeld te worden, maar kunnen zich zelf aanmelden via dit aanmeldformulier.

Wat is het verschil tussen het Omgangshuis en begeleide omgang?
In het Omgangshuis zijn meerdere kinderen en ouders tegelijk aanwezig. De ouders van de kinderen hoeven elkaar niet te zien. Afspraken vinden altijd plaats op dezelfde locatie.

Bij Begeleide Omgang wordt een gezin 1 op 1 ondersteund, op een locatie in Nijmegen. De ouders bepalen dit onderling. De tweede voorwaarde is dat ouders met elkaar om de tafel gaan zitten en werken aan hun communicatie.

Meer informatie
Meer informatie over het Omgangshuis is te vinden op www.omgangshuisregionijmegen.nl

Geen andere gemeentes gevonden waar Sterker sociaal werk deze dienst aanbiedt.