Jaarbeeld 2023 online

2023 ligt alweer een paar maanden achter ons, maar zoals elk jaar blikken we rond deze tijd terug op het afgelopen jaar. In het jaarbeeld van Lentl blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van ONS welzijn, Sociale Teams Helmond, Sterker sociaal werk, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Wel.kom: vijf sociaal werk organisaties die twee jaar terug de handen ineen hebben geslagen onder het motto ‘samen sterk voor sociaal werk’. Het geeft geen compleet beeld van al ons werk, maar wel een mooie dwarsdoorsnede van wat we in 2023 hebben gedaan.

De resultaten die we geboekt hebben afgelopen jaar waren niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Hartelijk dank daarvoor! 

Maar we laten graag het jaarbeeld voor zichzelf spreken.
Klik hier om het jaarbeeld te openen.

We wensen je veel leesplezier!
Publicatiedatum: 23 april 2024