Vroegsignalering jonge mensen met dementie

Met trots presenteren wij de Handreiking vroegsignalering dementie op jonge leeftijd, ontwikkeld in opdracht van het dementieplatform van Netwerk 100.

Deze handreiking helpt bij het herkennen van de eerste signalen van dementie op jonge leeftijd en geeft weer welke stappen gezet kunnen worden om de juiste hulp in te schakelen. Vroegsignalering is belangrijk, omdat het voorkomt dat (te) laat de juiste/gewenste ondersteuning wordt geboden.

De handreiking is bedoeld voor onder andere huisartsen, POH-GGZ, bedrijfsartsen, HR functionarissen, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, wijkverpleegkundigen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.

(Online) trainingen vroegsignalering dementie op jonge leeftijd


Vanuit het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd worden diverse scholingen aangeboden over vroege signalen bij dementie op jonge leeftijd.

Jouw hulp bij de verspreiding van de handreiking

Wij willen jou vragen om de handreiking vroegsignalering dementie op jonge leeftijd te verspreiden in jouw netwerk, bijvoorbeeld door het op te nemen in de nieuwsbrief of op de website van jouw organisatie.

Vragen?

Heb je vragen over de handreiking? Neem dan contact met ons op.

Namens het dementieplatform van Netwerk 100: hartelijk dank voor je medewerking!

Publicatiedatum: 17 mei 2022