Sociaal Arrangeren deelt resultaten en toekomstplannen

Inmiddels is de pilot ruim anderhalf jaar geleden van start gegaan. Inmiddels hebben wij de tussentijdse resultaten vormgegeven in een factbook. De volgende evaluatie vindt plaats in juni en juli 2023. Omdat de pilot periode per juli 2023 eindigt willen wij jullie meenemen in de toekomst van Sociaal Arrangeren. Sociaal Arrangeren zal, op dezelfde wijze, gecontinueerd worden in 2023. Dit half jaar wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van Sociaal Arrangeren op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens in de pilotfase. Het doel is om ook de administratieve lasten voor het projectteam te verminderen door de vragenlijsten te herzien (zoals kwaliteit van leven en mantelzorgbelasting). 

Ook is commitment en enthousiasme van de betrokken partijen om Sociaal Arrangeren per 2024 te continueren en uit te breiden (indien de duurzame financiering gerealiseerd is). Als dit rond is zullen we eind 2023 voorbereidingen treffen door o.a. nieuwe huisartsenpraktijken te benaderen en de professionals klaar te stomen. Het vormgeven hiervan is nog onderwerp van gesprek. Jullie worden ge├»nformeerd wanneer dit helder is. Wij willen jullie bedanken voor de betrokkenheid en het enthousiasme!

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Dit horen wij graag via sociaalarrangeren@sterker.nl of neem contact op met Lizzy via 06 34 77 87 97.

Publicatiedatum: 29 maart 2023
Heb je nog vragen?
Sterker sociaal werk Stel een vraag
Sterker sociaal werk