Peter van Riel met pensioen

Peter van Riel gaat met pensioen Peter van Riel

“Nu mijn vertrek aanstaande is, vertel ik graag iets over mijn werk bij Stichting Pelita. Deze organisatie werd in 1947 opgericht voor de opvang van repatrianten uit het voormalig Nederlands-Indië. De Indische Nederlanders zijn de eerste grote groep naoorlogse ‘migranten’ in ons land. De nog in leven zijnde eerste generatie heeft inmiddels de leeftijd van 80-90 plus bereikt. Pelita ziet het als haar taak voor deze groep een comfortabele oude dag te realiseren”.

Steunpunt Pelita Nijmegen werd 24 jaar geleden ingericht voor de Indische ouderen in de stad en regio. Daarvan wonen er ongeveer 700 in deze omgeving. De laatste jaren werkte ik vanuit het Oud Burgeren Gasthuis (OBG). Al snel ontstond een werkrelatie met Swon. Ook na hun fusie met het maatschappelijk werk, die resulteerde in Sterker sociaal werk, bleef een nauwe band bestaan. Uitgangspunt was en is: hoe kunnen wij onze ouderen ondersteunen, hun hulpvragen beantwoorden en hen eventueel toe-leiden naar professionele zorg. Want hoewel Indische ouderen zich niet als ‘migranten’ in de strikte betekenis beschouwen (voor hun komst uit Indonesië naar hier waren zij immers al gewoon Nederlander) kennen zij vergelijkbare problemen.

Vanuit het steunpunt werd, naast individuele hulpverlening, vooral ingezet op lotgenotencontact. Dit gebeurde in de vorm van inloopmiddagen (Masoek Sadja), gespreksgroepen (Indische Koffietafel), een Indische eettafel en een Indische Salon. Ook kwam er een wekelijks spreekuur in het OBG. Met Swon/Sterker werd een dagbesteding voor Indische en Molukse ouderen ontwikkeld. Ondanks het verloop bestaat deze nog altijd als onderdeel van Deel de Dag. Als logisch voortvloeisel van de samenwerking met Sterker neemt Pelita ook deel aan het Overleg Zorg Oudere Migranten (OZOM). Als geen ander zien wij de noodzaak van een contextgebonden en cultuursensitieve aanpak in de zorg voor ouderen met een migratieachtergrond. Daartoe heeft Pelita ook een methode ontwikkeld die niet alleen toepasbaar is voor Indische ouderen, maar voor alle ouderen met een bijzondere achtergrond. Want alleen als we ons bewust zijn van de context waaruit zij komen en de culturele gevoeligheden die dit met zich mee kan brengen, kunnen we een goede zorg bieden.

“Komend jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd en vertrek ik bij Pelita. Het steunpunt van Pelita Nijmegen gaat helaas sluiten, er is geen opvolger voor mij. Pelita landelijk blijft bestaan. Het werk in Nijmegen gaat tot op zekere hoogte door, mede dankzij onze vrijwilligers en de specifieke aandacht die organisaties als Sterker hebben toegezegd voor de Indische ouderen in onze stad”. De groepsactiviteiten van het steunpunt eindigen 1 december 2023. De individuele hulpverlening blijft nog even in stand en wordt geleidelijk overgedragen aan collega’s. Op zaterdag 23 maart 2024 staan we stil bij 25 jaar Pelita Nijmegen, dit zal tevens mijn laatste publieksactiviteit zijn. Dank aan iedereen voor de prettige samenwerking en mooie ontmoetingen.

Peter van Riel

Publicatiedatum: 08 november 2023