Nijmeegse ouderen beter geholpen dankzij nieuwe methode

Het project Sociaal Arrangeren van Sterker sociaal werk helpt ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De methode blijkt succesvol en in augustus 2023 worden de resultaten van de tweejarige pilot gedeeld.

Gestart als pilot

De pilot Sociaal Arrangeren helpt ouderen met geheugenklachten langer thuis te blijven wonen. Dit gebeurt in samenwerking met de oudere, de mantelzorger en professionals. De huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige wijst ouderen op het project en schakelt een sociaal werker in. Deze sociaal werker gaat langs bij deze oudere en treedt op als casemanager, oftewel houdt het overzicht, stelt gezamenlijk een zorgplan op en onderhoudt contact met betrokkenen. Door deze nauwe samenwerking behoudt de oudere de touwtjes in handen en er wordt effectiever samengewerkt.

Miesjel Spruit, Gebiedsmanager Sterker sociaal werk: ‘Sociaal arrangeren laat zien dat overstijgend samenwerken een enorme verbetering kan betekenen. De huisarts kan zich focussen op de medische aspecten, de verpleegkundige kan zich richten op het leveren van goede zorg, maar bovenal geven de oudere en diens mantelzorgers aan veel baat te hebben bij deze aanpak.Het is dus beter én goedkoper!’

Resultaten eerste jaar
In juli 2022 werden de eerste resultaten gepresenteerd via een factsheet. Zorgprofessionals ervoeren minder werkdruk, ouderen een hogere kwaliteit van leven en mantelzorgers voelden zich ondersteund. Eind dit jaar hoopt Sociaal Arrangeren de pilot voort te kunnen zetten en uit te bereiden.

Projectleider Lizzy van der Horst: “Het tweede halfjaar van 2023 mogen wij met onze samenwerkingspartners gebruiken om de werkmethodiek Sociaal Arrangeren door te ontwikkelen en, afhankelijk van de financiële borging, een verkenning te starten voor het uitbreiden van het Sociaal Arrangeren in Nijmegen. En natuurlijk is onze toekomstdroom uitbreiden van de werkwijze in andere regio's. Laten we onze samenwerking op deze wijzen continueren en doorontwikkelen!”.

Koplopernetwerk van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Dat Sociaal Arrangeren een succes is, is wel duidelijk. Het Actie Leer Netwerk, onderdeel van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ van het ministerie van VWS, benoemde het project in september 2022 tot Koploper. Dit Koplopernetwerk is een lerend netwerk waar zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners samenwerken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën. Dit zijn initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn. Via het Koplopernetwerk van het Actie Leer Netwerk kunnen regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid met elkaar in contact komen en van elkaar leren.

De kracht van Sociaal Arrangeren
Sociaal arrangeren is een initiatief van Sterker sociaal werk in samenwerking met Gemeente Nijmegen, Coöperatie VGZ, ZZG zorggroep, Buurtzorg en NEO. De kracht zit van het project zit in de samenwerking tussen de partijen. De ‘sociaal arrangeur’ is een sociaal werker met expertise op het gebied van ouderen en houdt de regie. Dit wil zeggen dat er domeinoversteigend samengewerkt wordt met professionals, de oudere en diens mantelzorger. Dit zorgt voor korte lijntjes, het bundelen van krachten en het proactief te werk gaan. Er is één plan, één aanspreekpunt en er kan tijdig gesignaleerd worden waardoor er adequaat gehandeld kan worden.
Publicatiedatum: 28 juni 2023
Heb je nog vragen?
Sterker sociaal werk Stel een vraag
Sterker sociaal werk