Artikel uit Proefschrift Carla Nouwen gepubliceerd in het Journal of Social Service Research

Eén van de artikelen van het proefschrift van collega Carla Nouwen is gepubliceerd in het Journal of Social Service Research. Een artikel waarin de stem van inwoners wordt belicht over een integrale werkwijze tussen de domeinen zorg en welzijn en werk en inkomen. Medeauteurs zijn onder meer collega Isolde Driesen en oud-collega Kim van Reenen.

Samenvatting


In Nederland heeft ongeveer 21% van de mensen te maken met een opeenstapeling van problemen op het gebied van onder meer financiën, werk, sociale netwerken en gezondheid. In ons land lijkt het ogenschijnlijk goed geregeld met een tal van diensten vanuit de domeinen zorg en welzijn en werk en inkomen. Het is echter vaak zo dat deze diensten onafhankelijk van elkaar werken. Dit kan door het bieden van integrale ondersteuning worden voorkomen.

Het valt in de praktijk niet mee om integraal te werken. Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar integrale ondersteuning tussen de domeinen zorg en welzijn en werk en inkomen in een drietal Nederlandse gemeenten. Hiervoor is door het onderzoeksteam een gezamenlijk cliëntoverleg opgezet waarbij de verschillende hulp- en dienstverleners met de inwoner een (hulpverlening)plan opstellen.

In ons gepubliceerd artikel is het perspectief van inwoners die deze ondersteuning ontvingen onderzocht. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de stem van de inwoners over hun behoeften, ervaren baten en resultaten met de integrale ondersteuning.

Uit de bevindingen kwamen drie belangrijke ervaren baten van inwoners naar voren: 1) medezeggenschap, 2) zelfregie en 3) innerlijke rust. Daarnaast suggereerden de bevindingen dat een primaire focus op het bieden van ondersteuning voor de financieel gerelateerde problemen bijdroeg aan een verhoogd gevoel van innerlijke rust bij de inwoners. De implementatie van een gezamenlijk cliëntoverleg versterkt integraal werken tussen de domeinen zorg en welzijn en werk en inkomen.

Bekijk het het hele artikel hier of in pdf-versie

Publicatiedatum: 19 december 2022
Heb je nog vragen?
Sterker sociaal werk Stel een vraag
Sterker sociaal werk