Advies Netwerk100

Sinds 2021 is er een nieuwe werkgroep voor de zorg aan oudere migranten actief, die geïnitieerd is door het Doelgroeppanel (DGP) van Netwerk100. Hieraan neemt een divers gezelschap deel: vertegenwoordigers van reguliere en cultuurspecifieke zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, leden van het DGP en het ouderenwerk van Sterker. Zij komen 4 keer per jaar bij elkaar onder de noemer van OZOM: Overleg Zorg voor Oudere Migranten. Samen stimuleren en volgen zij initiatieven om de zorg en het welzijn voor oudere migranten te verbeteren. Ook zorgen zij dat er in Nijmegen voldoende aandacht is en blijft voor deze doelgroep. Eind 2022 heeft het OZOM een gefundeerd advies geschreven over cultuursensitief werken en aangeboden aan het bestuur van Netwerk100. Begin 2023 wordt deze besproken in het bestuurlijk overleg. Bekijk hier het Advies aan Netwerk100

Bekijk de website van Langer Thuis voor meer informatie over de activiteiten gericht op ouderen met een migratieachtergrond.

Publicatiedatum: 30 november 2022
Heb je nog vragen?
Sterker Ouderenwerk