Menu

Missie en Visie

Missie: Wij zijn Sterker sociaal werk
Wij zijn er voor mensen. We ondersteunen hen bij het zoeken naar oplossingen als ze even vastlopen én we komen voor ze op wanneer ze dat zelf niet kunnen. Omdat we geloven in de veerkracht van mensen en dat iedereen er toe doet. Onze missie is om bij te dragen aan een sterke samenleving op basis van medemenselijkheid.

Visie: De maatschappij verandert
Dat betekent dat de manier waarop wij werken óók verandert. Wij zijn bereid om te leren terwijl we trouw blijven aan onze overtuigingen over wat er nodig is om goede, snelle hulp te bieden. Onze kennis en kunde zetten wij in om het welzijn en de zelfstandigheid van mensen te versterken en te behouden. Met de hulp van hun eigen sociale netwerk waar mogelijk. We geloven dat een goede relatie de basis is van goed samenwerken. Dat betekent dat we mensen-mensen zijn en waken voor bureaucratie. Daarmee verzekeren wij dat niet onze organisatie, maar het versterken van de samenleving centraal staat.

Sterker, samen
Wij willen samenwerken op basis van vertrouwen. Vertrouwen in onszelf én in anderen. Daarbij investeren we in onze medewerkers. Om hun eigen motivatie te ondersteunen en persoonlijke groei te bevorderen. We gaan uit van onze eigen kracht en we zetten in op vernieuwing. Hiermee streven we ernaar een voorbeeld te zijn in ons domein van sociaal werk.

Onze waarden
● De mens staat centraal.
● We werken samen.
● Vertrouwen is onze basishouding.
● De praktijk is ons uitgangspunt.

Leidende principes
1. Wij beslissen op basis van onze waarden.
2. Wij werken vraaggericht, en zijn daar waar we vinden dat we nodig zijn.
3. Wij zijn een lerende organisatie
4. Wij luisteren voortdurend naar elkaar en onze omgeving.
5. Wij hebben structureel aandacht voor kwaliteit en vernieuwing
6. Wij signaleren misstanden en ondernemen actie om zwaardere zorg te voorkomen.
7. Wij vinden sociaal werk belangrijker dan papierwerk.