Menu

Mantelzorgcafé

Wat is Mantelzorgcafé?
Wil je op een laagdrempelige manier andere mantelzorgers ontmoeten? Kom dan naar het Mantelzorgcafé! Op de eerste woensdag van de maand is er van 19.00 tot 21.00 uur het Mantelzorgcafé in wijkcentrum Dukenburg. Dit café is toegankelijk voor alle mantelzorgers uit Nijmegen. Naast gezelligheid en advies kun je er ook terecht voor themabijeenkomsten of trainingen.

Voor mantelzorgers die door zorgtaken niet kunnen komen is er een (kosteloos) respijtzorgarrangement van De Mantelaar ter beschikking. Een medewerker van De Mantelaar houdt de persoon waar voor gezorgd moet worden gezelschap, zodat de mantelzorger naar het Mantelzorgcafé kan komen. Voor het aanvragen van het Respijtzorgarrangement: mail naar mantelzorgcafe@gmail.com.

N.B.: Het mantelzorgcafé is een initiatief van het samenwerkingsverband Gezond Ouder Worden en wordt verzorgd door o.a. Sterker en ZZG.

Sterker sociaal werk 088- 00 11 333 info@sterker.nl

Geen andere gemeentes gevonden waar Sterker sociaal werk deze dienst aanbiedt.