Menu

Hoe heb je het Sociaal Wijkteam ervaren?

Het Sociaal Wijkteam hoort graag hoe je het contact met hen ervaren hebt. Wij vragen je daarom na afloop van het contact met het Sociaal Wijkteam om je ervaringen met ons te delen. Hier krijg je een formulier voor opgestuurd.

Klachten
Wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt over het Sociaal Wijkteam, kun je dat het beste eerst bespreken met de betrokken medewerker(s). Meestal kom je er samen wel uit. Het kan soms gebeuren dat je jouw probleem of klacht niet met de medewerker kunt of wilt bespreken. Dan kun je terecht bij de teamleider van het Sociaal Wijkteam. Hij/zij kan je helpen door een gesprek te organiseren met de betrokkene(n), om je in contact te brengen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon of om je te helpen je klacht op te schrijven.

Wanneer het gesprek met de teamleider niet leidt tot een oplossing, dan kun je jouw klacht per brief indienen bij de klachtencommissie van het Sociaal Wijkteam:

Sociaal Wijkteam Nijmegen
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
contact@sociaal-wijkteam.nl

Vermeld in je brief altijd je naam, adres en telefoonnummer. Geef een korte omschrijving van je klacht, wanneer het voorval heeft plaatsgevonden (datum) en vermeld het Sociaal Wijkteam waar het over gaat. Vergeet niet je brief te ondertekenen.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met de beslissing over welke zorg of hulp je krijgt (beschikking), kun je bezwaar maken bij de gemeente Nijmegen. De gemeente gaat dan opnieuw de beslissing bekijken en naar de reden waarom je bezwaar maakt. Als de gemeente het met je eens is, kan een andere beslissing worden genomen. De gemeente kan ook achter de beslissing blijven staan. Je kunt dan in beroep gaan en de beslissing laten beoordelen door een rechter. De rechter weegt de argumenten van jou en van de gemeente af en geeft een bindend oordeel over de beslissing.

Privacy en Gegevens
Om de juiste hulp of dienst te kunnen leveren, is het meestal nodig om jouw (persoons)gegevens vast te leggen. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals naam, geboortedatum of e-mailadres, maar ook informatie over bijvoorbeeld jouw thuissituatie of financiën. Sterker sociaal werk gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Op deze pagina lees je hierover meer informatie.