Menu

Ik heb vragen over ouder worden

Deze dienst(en) bieden we aan in de gemeente Nijmegen

Ouderenadvies

Hulpverlening

Zit u met vragen en wilt u daarover met iemand praten? De ouderenadviseurs van Sterker sociaal werk gaan graag met u in gesprek om te kijken wat in uw situatie nodig is en wat helpend kan zijn voor u.

Meer informatie

Sociaal (Wijk)Team

Ondersteuning en hulpverlening in de buurt

Wat is Sociaal (Wijk) Team?
Binnen Nijmegen en de omringende gemeenten kun je met je hulpvraag terecht bij het Sociaal (Wijk)Team. Hier werken onder andere medewerkers van Sterker sociaal werk. Zij helpen bij vragen rondom wonen, welzijn en zorg. Op jouw verzoek of die van een verwijzer, volgt er een keukentafelgesprek. Hierin kijken we welke hulp voor jou nodig is.

Meer informatie

Sociaal arrangeren

Hulpverlening

Het project ‘Sociaal arrangeren’ helpt ouderen met geheugenklachten zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In overleg met de huisarts of wijkverpleegkundige, wordt een ‘sociaal arrangeur’ ingeschakeld. Dit is een sociaal werker met expertise op het gebied van ouderen. Tijdens een huisbezoek bespreekt de sociaal werker met de betrokkene en eventuele mantelzorger(s) welke ondersteuning nodig is. En welke activiteiten voor de oudere écht belangrijk zijn in het leven. Is ‘sociaal arrangeren’ inderdaad de juiste keuze? Dan wordt dit alles verwerkt in een plan: welke professionele zorg is passend; wat kunnen vrijwilligers en mantelzorgers bieden? Maar ook: hoe houdt de oudere zoveel mogelijk eigen regie?

Meer informatie