Menu

Hoe werkt het?

Wanneer je je meldt bij het SWT (een aanmelding doet), gaat een medewerker van het SWT met je in gesprek. Soms duurt het even voordat dit gesprek plaats kan vinden: op dit moment hebben de SWTs te maken met een wachtlijst.

In het gesprek gaat het over jouw situatie en:

  • Wat je zelf kunt doen
  • Waarmee mensen in jouw omgeving (familie, bekenden, buren of vrijwilligers) kunnen en willen helpen
  • Of er activiteiten, verenigingen of cursussen zijn die bij je passen
  • Of je hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel), professionele zorg of hulp (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdhulp) via de gemeente kunt krijgen


Dit gesprek (of meerdere gesprekken) wordt het ‘onderzoek’ genoemd. Het onderzoek gebeurt samen met jou, en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld je mantelzorger(s). Je kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon om ondersteuning vragen. Blijkt uit het onderzoek dat je (of jouw kinderen) onvoldoende zelfredzaam zijn, niet goed mee kunt doen in de maatschappij of dat je hulp of begeleiding nodig hebt? En kan je netwerk niet voldoende bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo of vanuit de Jeugdwet te bieden.

Soms kun je geholpen worden met een zogenaamde 'algemene voorziening': een vrij toegankelijke dienst, bijvoorbeeld een boodschappendienst, een maaltijdservice of een activiteit in een wijkcentrum. Het kan ook zijn dat je hulp nodig heeft die op je afgestemd is: een maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of individuele begeleiding. In de jeugdhulp heet dit een individuele voorziening, bijvoorbeeld voor ambulante jeugdhulp (aan huis) of jeugd-GGZ. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage.

Samen met de SWT-medewerker kun je een aanvraag voor een voorziening doen. De gemeente heeft afspraken met organisaties over het leveren van zorg, begeleiding, jeugdhulp, rolstoelen, enzovoorts. Wilt u dit liever zelf regelen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden doen door middel van een persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente kan de aanvraag voor hulp of ondersteuning uiteindelijk toekennen of afwijzen: je ontvangt hierover een brief, een zogenaamde beschikking.

Wil je meer weten over hoe het SWT werkt? Lees dan de folder ‘Onze werkwijze’.

Ga terug naar vorige pagina