Menu

Het Omgangshuis

Wat is het Omgangshuis?
Bij complexe scheidingen komt het voor dat een kind één ouder helemaal niet meer ziet. Deze ouders willen/kunnen elkaar niet onder ogen komen. Het doel van het Omgangshuis is om het kind centraal te stellen door op te komen voor de rechten en belangen van het kind: de omgang met de uitwonende ouder. Het omgangshuis is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het Omgangshuis biedt een veilige, kindgerichte plaats in het Voorzieningenhart De Ster in Nijmegen-Noord. Hier kan het kind de niet-verzorgende ouder ontmoeten op de zaterdagen, zonder dat de ouders elkaar hoeven tegen te komen.

Door vroeg voor het Omgangshuis te kiezen, kunnen langdurige problemen voorkomen worden, ook vóórdat ouders naar een advocaat, mediator of rechter gaan. Een team getrainde vrijwilligers begeleiden ouders en kinderen in het bijzijn van een professionele dagleider.

Hoe werkt het?
Ouders hoeven niet door een verwijzer aangemeld te worden, maar kunnen zich zelf aanmelden via dit aanmeldformulier.

Wat is het verschil tussen het Omgangshuis en begeleide omgang?
In het omgangshuis zijn meerdere kinderen en ouders tegelijk aanwezig zijn, waarbij ouders elkaar niet hoeven te zien. Dit vindt altijd plaats op dezelfde locatie. Bij Begeleide Omgang wordt een gezin 1 op 1 ondersteund, op locatie te bepalen door ouders onderling (wel binnen de gemeente Nijmegen), én is de voorwaarde dat ouders daarnaast nog met elkaar aan tafel gaan en werken aan hun communicatie.

Meer informatie
Meer informatie over het omgangshuis is te vinden op www.omgangshuisregionijmegen.nl

Deze dienst(en) bieden we aan in de gemeente Nijmegen

Het Omgangshuis

Vrijwilligersdienst

Wat is het Omgangshuis?
Bij complexe scheidingen komt het voor dat een kind één ouder helemaal niet meer ziet. Deze ouders willen/kunnen elkaar niet onder ogen komen. Het doel van het Omgangshuis is om het kind centraal te stellen door op te komen voor de rechten en belangen van het kind: de omgang met de uitwonende ouder. Het omgangshuis is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Meer informatie