Menu

Gezinscoach

De Gezinscoach helpt gezinnen met meerdere problemen op verschillende gebieden. We noemen dat Multiproblem huishoudens. Vanuit een drang en dwang traject volgt een onderzoek naar het verhelderen en oplossen van de gezinsproblemen. Ook zetten zij de juiste hulp in bij het gezin.

De Gezinscoach richt zich op alle leden van het gezin. In een traject van zes maanden wordt er gezocht naar de oorzaak van de problemen. De Gezinscoach heeft aan het begin de regie over het gezin en zoekt samen met het gezin naar de oplossingen van problemen.

Een rechtstreekse aanmelding voor Gezinscoaching is niet mogelijk. Aanmelding verloopt via het Regieteam van de gemeente Nijmegen.

Deze dienst(en) bieden we aan in de gemeente Nijmegen

Gezinscoach

Intensieve gezinsbegeleiding

De Gezinscoach helpt gezinnen met meerdere problemen op verschillende gebieden. We noemen dat Multiproblem huishoudens. Vanuit een drang en dwang traject volgt een onderzoek naar het verhelderen en oplossen van de gezinsproblemen. Ook zetten zij de juiste hulp in bij het gezin.

Meer informatie