Individuele ondersteuning bij scheiding

Nijmegen West Maas en Waal
Zijn jullie uit elkaar? Merk je dat de communicatie over jullie kind(eren) met de andere ouder lastig is? Wil je er zo goed mogelijk kunnen zijn voor jullie kind(eren)? De scheiding en de periode daarna is verwarrend en stressvol voor ouders en kind(eren). Kinderen zijn onlosmakelijk met hun ouders verbonden. Voor kinderen zijn het vooral de conflicten tussen ouders die een negatief effect hebben op hun ontwikkeling. In onze visie stopt na de scheiding het partnerschap, maar gaat het ouderschap door. Ouders blijven samen verantwoordelijk voor opvoeding, verzorging en gezonde ont wikkeling van hun kind(eren). Pijn en verdriet opgelopen in de partnerrelatie werken soms ongewild door in de ouder schapsrelatie. Communicatie en het maken van afspraken kan hierdoor bemoeilijkt worden. De individuele ondersteuning bij scheiding heeft als doel het individuele ouder schap te verbeteren
Wat bieden we?

Wat is individuele ondersteuning bij scheiding?

Wij bieden individuele ondersteuning wanneer de andere ouder zich niet kan of wil aanmelden voor ouderschapsbemiddeling. Deze specialistische ondersteuning is gericht op het sterker maken van jezelf als ouder. We denken mee over de mogelijkheden die er zijn om samenwerking met de andere ouder te verbeteren. Maatwerk is hierin het uitgangspunt. Het welzijn en de rechten van kinderen staat in onze gesprekken centraal.


Wat is onze werkwijze?

We starten met een screeningsgesprek. In dit gesprek bespreken we de huidige situatie. Vervolgens bespreken we welke dienst binnen het team scheiden en omgang aansluit bij de situatie en koppelen dit terug. Daarna volgt de individuele ondersteuning. De ondersteuning wordt op maat aangeboden en duurt maximaal 12 maanden. De gesprekken voeren we één keer per week of één keer per twee weken.
Waar werken we aan?
• Versterken van jezelf als ouder;
• Verbeteringen in het ouderschap;
• Omgaan met de veranderde situatie;
• Toewerken naar een gezamenlijk traject.

Waar verwachten wij?

Onze ondersteuning is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wij verwachten van ouders dat zij zich actief inzetten en deelnemen aan ondersteuning.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Heb je nog vragen?
Team Scheiden en omgang Stel een vraag
Team Scheiden en omgang