Begeleide Omgang

Berg en Dal Nijmegen West Maas en Waal
Begeleide omgang (kortweg BeO) helpt ouders na een scheiding met het maken van afspraken voor de omgang met de kinderen. Begeleide omgang is bedoeld voor ouders bij wie het zelf niet lukt om goede afspraken te maken. De begeleider is er voor de kinderen en is aanwezig bij de bezoeken.
Wat bieden we?
De begeleider van Begeleide omgang is een getrainde vrijwilliger die werkt voor Sterker sociaal werk. Hij/zij haalt het kind op bij de ene ouder en gaat mee op bezoek bij de andere ouder. Daarna brengt hij/zij het kind weer terug naar huis. Tijdens evaluatiegesprekken bespreken de ouders samen met de begeleider en coördinator van Begeleide omgang hoe de omgangsregeling gaat. Het doel is dat ouders op een gegeven moment zelf de omgang met de kinderen kunnen regelen, zonder begeleiding.

  Tijdens de omgangsbemiddelingsgesprekken, waarbij jullie samen als ouders aanwezig zijn, kijken jullie samen met de omgangsbemiddelaar(s) welke oplossingen er zijn voor de omgang met jullie kind. Hierbij staan de belangen van jullie kind voorop. De omgangsbemiddelaar is onafhankelijk en onpartijdig. Aan het eind van het traject kunnen jullie de afspraken die jullie onderling gemaakt hebt opnemen in een ouderschapsplan.

  • Lees de folder voor ouders en verwijzers.
  • Lees de folder voor vrijwilligers.

  Meer informatie

  Begeleide omgang is alleen beschikbaar via een verwijzing, bijvoorbeeld van de huisarts, een maatschappelijk werker of bemiddelaar. Als je denkt dat Begeleide omgang in jouw situatie helpend kan zijn, bespreek dit dan eerst met je huisarts, (school)maatschappelijk werker of bemiddelaar.

  Bekijk al onze dienstverlening rondom scheiden en omgang in onze folder

  Heb je nog vragen?
  Team Scheiden en omgang Stel een vraag
  Team Scheiden en omgang