Gezinscoach

Nijmegen
De Gezinscoach helpt gezinnen met meerdere problemen op verschillende gebieden. We noemen dat Multiproblem huishoudens. Vanuit een drang en dwang traject volgt een onderzoek naar het verhelderen en oplossen van de gezinsproblemen. Ook zetten zij de juiste hulp in bij het gezin.
Wat bieden we?

De Gezinscoach richt zich op alle leden van het gezin. In een traject van zes maanden zoeken we naar de oorzaak van de problemen. De Gezinscoach heeft aan het begin de regie over het gezin en zoekt samen met het gezin naar de oplossingen van problemen.

Bekijk de factsheet.

Meer informatie

Een rechtstreekse aanmelding voor Gezinscoaching is niet mogelijk. Aanmelding verloopt via het Regieteam van de gemeente Nijmegen.

Heb je nog vragen?
Team Multiproblem