Casemanagement Regieteam

Nijmegen
Een regieteam helpt mensen die te maken hebben met complexe problemen op meerdere levensgebieden: coördinatie in begeleiding aan gezinnen. Een casemanager onderzoekt wat er aan de hand is, is hulpverlener voor het gezin en voert tegelijkertijd de regie over de hulpverlening en verwijzing. Er zijn bijvoorbeeld zorgen over de opvoedsituatie van kinderen of er dreigt een huisuitzetting. Soms veroorzaken de problemen ook overlast voor anderen. We bieden casemanagement in heel Nijmegen aan. 
Wat bieden we?


In het regieteam zitten mensen van maatschappelijk werk (Sterker sociaal werk), jeugdzorg, de woningcorporatie, schuldhulpverlening, de wijkagent en andere specialisten die nodig zijn. Samen met de betrokken instanties stellen ze een plan van aanpak op om de problemen op te lossen. De regieteams staan onder leiding van de gemeente Nijmegen.

Lees de folder.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Heb je nog vragen?
Team Multiproblem