Ketenaanpak in sekswerk

Nijmegen West Maas en Waal
Sterker begeleidt mensen in uitbuitingssituaties of prostitutie in de overgang naar een nieuw leven. Dit vraagt om een intensieve aanpak met betrokken samenwerkingspartners: daarom voeren we deze dienstverlening samen met andere organisaties uit. We begeleiden mensen om een sociaal netwerk op te bouwen en bijvoorbeeld om belemmeringen weg te nemen in het zoeken van een baan of volgen van een opleiding.
Wat bieden we?
De Ketenaanpak in sekswerk (KiS) is een samenwerking tussen GGD Gelderland-Zuid, MEE Gelderse Poort, Iriszorg, Veilig Thuis, Moviera en Sterker sociaal werk. Gezamenlijk voeren we activiteiten uit zoals coördinatie van hulp en advies aan professionals.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie
Heb je nog vragen?
Team Multiproblem