Menu

Cliëntondersteuning en vertrouwenspersoon

Als je een gesprek gaat voeren met een medewerker van Sterker of het Sociaal (Wijk)team kun je altijd iemand meenemen. Dat kan een vriend, familielid of een andere bekende zijn. Maar misschien vraag je (daarnaast) er liever een professionele cliëntondersteuner bij? Dat kan ook.

Cliëntondersteuner
Een cliëntondersteuner kan je helpen het gesprek voor te bereiden, of soms zelfs om mee te gaan naar een gesprek. Hij of zij kan helpen om vragen te formuleren of keuzes te maken. Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen, bijvoorbeeld:
•    MEE Gelderse Poort: telefoonnummer 088 - 633 00 00 of via e-mail expertisecentrum@meegeldersepoort.nl.
•    De Kentering (voor specifieke kennis op het terrein van psychische zorg):
     telefoonnummer 024 - 324 99 75 of via e-mail ondersteuning@dekentering.info.
•    Zelfregiecentrum Nijmegen:
     telefoonnummer 024 - 751 11 20 of via e-mail info@zrcn.nl.

Vertrouwenspersoon
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht wanneer er vragen zijn over jouw rechten en klachtmogelijkheden. Luisteren, informeren, adviseren en ondersteunen: met deze vier woorden is het werk van een vertrouwenspersoon te omschrijven. Een vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en geeft advies. Hij of zij weet wat jouw rechten zijn, en helpen bij de stappen die je wilt zetten. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen bij (de voorbereiding van) een (klacht)brief of (klacht)gesprek.
•    Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ):
     telefoonnummer 088 - 555 10 00 of via e-mail info@akj.nl.

Onafhankelijkheid
Een cliëntondersteuner en een vertrouwenspersoon zijn altijd onafhankelijk van de gemeente, Sociaal (Wijk)Team, Sterker of andere zorgverlener. Dat betekent dat jouw belang altijd voorop staat. Er wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Cliëntenraad ouderenwerk

De Cliëntenraad ouderenwerk biedt cliënten, deelnemers en mantelzorgers de mogelijkheid om mee te praten over allerlei zaken die hen aangaan. Zoals de kwaliteit van de dienstverlening, de activiteiten of de bejegening door de medewerkers. Bij sommige onderwerpen kan de cliënt nu eenmaal zelf het beste beoordelen of het allemaal goed gaat en waardevolle suggesties doen voor verbetering.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van klanten van het ouderenwerk van Sterker. Ze doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de dienstverlening van het ouderenwerk en met belangrijke beleidskeuzes en organisatorische veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor klanten van het ouderenwerk.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad ouderenwerk bestaat uit maximaal vijf leden. De huidige samenstelling is:

  • De heer Rob Vendel, voorzitter
  • De heer Henny Klaassen, secretaris
  • De heer Ben Otten
  • Mevrouw Carla Zijlstra

Contact met de Cliëntenraad? Dat kan via Mirjam Pepels via cr@sterker.nl.