Menu

Cliëntenraad Ouderenwerk


De Cliëntenraad Ouderenwerk geeft cliënten, deelnemers en mantelzorgers de mogelijkheid om mee te praten over allerlei zaken die hen aangaan. Zoals de kwaliteit van de dienstverlening, de activiteiten of de omgang met de medewerkers. Bij sommige onderwerpen kan de cliënt gewoon zelf het beste beoordelen of het allemaal goed gaat en wat er beter kan.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad komt op voor klanten van het ouderenwerk van Sterker. Ze doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de dienstverlening van het ouderenwerk en met belangrijke beleidskeuzes en organisatorische veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor klanten van het ouderenwerk.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad ouderenwerk bestaat uit maximaal vijf leden. De huidige samenstelling is:


Jaarverslag
Lees hier het Jaarverslag 2020 van de Clientenraad.

Contact met de Cliëntenraad?
Dat kan via Mirjam Pepels via cr@sterker.nl.