Menu

ANBI

In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vind je dit overzicht.

Naam
Stichting Sterker
Publieksnaam: Sterker sociaal werk

RSIN / Fiscaal nummer
8571.84.325

Contactgegevens
Sterker sociaal werk
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen

Bestuurssamenstelling
Bestuurder: Arie de Vries
Gevolmachtigd directeur: Anja van Baardewijk-Joosten

Beleidsplan
Hier lees je ons koersdocument (PDF).

Financiële jaarrekening 2018
Hier vind je dit document

Beloningsbeleid
Alle medewerkers van Sterker sociaal werk vallen onder de CAO Sociaal Werk

Doelstelling
Hier lees je onze missie en visie.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Hier lees je het jaarverslag van Sterker sociaal werk over 2018

Financiële verantwoording
Hier lees je financiële verantwoording over 2016 van NIM en Swon.