Menu

Daar waar energie zit, de samenwerking opzoeken!

Daar waar energie zit, de samenwerking opzoeken!

Terugblik bestuurlijke bijeenkomst Wonen en Zorg Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

“We moeten op zoek naar een vernieuwende alliantie tussen zorginstellingen, gemeenten en corporaties. Die hebben elkaar heel hard nodig de komende periode”, zei Martin van Rijn, bestuursvoorzitter van Aedes tijdens de bestuurlijke bijeenkomst ‘Het is nu tijd voor actie’op 30 september jl. in het Goffertstadion in Nijmegen.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is een start gemaakt met de versnelling van het realiseren van de woon- en zorgopgave in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland. Doel van het evenement, georganiseerd door de regionale ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg en de Zorgalliantie, was om de kansen voor versnelling te verkennen. Ruim tachtig bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten, provincie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgkantoren, ouderenorganisaties en beleggers namen hieraan deel. Ook Sterker (Arie de Vries) was tijdens deze bijeenkomst vertegenwoordigd. 

Ervaringen Langer Thuis en de Binder

Onder leiding van deskundigen werd aan zeven versnellingstafels een verdiepend gesprek gevoerd over waar versnelling te behalen is. Er werden goede gesprekken gevoerd over welke acties nodig zijn om ouderen en andere kwetsbare doelgroepen te kunnen voorzien in hun woonzorgbehoeften. We hebben hierin onder meer de ervaringen vanuit Langer Thuis Nijmegen en de Binder/R75 ingebracht. Ideeën die geopperd zijn waren o.a. hergebruik van oude verzorgingstehuizen of wooncomplexen (verbouwen ipv slopen), loslaten van allerlei (hoge) kwaliteitsstandaarden en het instellen van een verhuisbonus. 

Vervolgacties 

De komende tijd worden alle partijen benaderd en op gemeentelijk of regionaal niveau aan elkaar verbonden. Concreet zal worden samengewerkt aan beleidsthema’s zoals het opstellen van een woonzorganalyse, woonzorgvisie, prestatieafspraken en aan concrete projecten als geclusterde ouderenwoningen, gezamenlijke ontmoetingsruimten, woningdelen etc. Hoe dit er in het werkgebied van Sterker uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend.

Terug