Menu

Financiële problemen werken vaak verlammend

Financiële problemen werken vaak verlammend

Onderzoek pleit ervoor eerst financiële problemen aan te pakken bij mensen met issues op meerdere vlakken

Door eerst grip te creëren op financiële problemen ontstaat vaak meer ruimte om aan de andere issues te werken. Dit blijkt uit een onderzoek met als titel ‘Niet over, maar met’, uitgevoerd door Tranzo Tilburg University, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Sterker sociaal werk. Een van de belangrijkste uitkomsten is de noodzaak voor een sterkere verbinding tussen professionals in zorg & welzijn en werk & inkomen.

Frustratie bij de cliënt

Wanneer mensen te maken hebben met financiële problemen zoals schulden, maar ook andere problemen hebben, bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt, psychische of lichamelijke klachten en problemen in (sociale) relationele sferen, wordt er in de huidige situatie nog te weinig integraal samengewerkt door hulpverleners. Dit kan ertoe leiden dat mensen te maken hebben met meerdere hulpverleners die deels dezelfde vragen stellen en soms tegengestelde oplossingen aandragen. Dat zorgt voor frustratie en een gevoel van onmacht. Een van de deelnemende cliënten zegt hierover: “Ik heb nog nooit met zoveel hulpverleners gewerkt als nu. Nu worden dingen dubbel behandeld en lopen dingen door elkaar.”

”Financiële problemen zoals schulden werken vaak verlammend”

Carla Nouwen, onderzoeker: “Financiële problemen zoals schulden werken vaak verlammend. Elke dag stapelen de rekeningen zich op en wanneer je al andere problemen hebt, raak je soms het overzicht en de moed kwijt. Daarom pleiten wij ervoor eerst deze financiële issues aan te pakken.”

Aanbevelingen

De onderzoekers geven een aantal concrete aanbevelingen voor hulpverleners en gemeenten:

  • Stel een gezamenlijk cliëntoverleg in tussen hulpverleners in zorg & welzijn en werk & inkomen;
  • Richt de aandacht eerst op de financiële problematiek, zodat daar snel grip op komt, dit creëert duidelijkheid, rust en ruimte om aan de andere problemen te werken;
  • Stel één hulpverlener aan als coördinator en aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
  • Ondersteun hulpverleners met handvatten voor het omgaan met privacyregels, die soms verlammend kunnen werken bij het uitwisselen van informatie tussen hulpverleners.

“Meer rust en zelfregie bij de cliënt”

De belangrijkste aanbeveling is om de hulpverlening meer integraal te maken. Carla Nouwen: “Een meer integrale aanpak leidt tot meer rust en zelfregie bij de cliënt. Door één coördinator en één casemanager aan te wijzen voor de gehele hulpverlening ontstaat er zowel bij de cliënt als de betrokken hulpverleners meer duidelijkheid en overzicht.”

Hoe nu verder?

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn meerdere tools en trainingen ontwikkeld waarmee sociale professionals in zorg & welzijn en werk & inkomen makkelijker integraal kunnen samenwerken. Ook de betrokken organisaties hebben zich gecommitteerd de aanbevelingen over te nemen en de integrale aanpak verder te ontwikkelen. Ten slotte is Carla Nouwen bezig met een promotieonderzoek waarin dit onderwerp verder wordt uitgediept.

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw, met medewerking van Tranzo Tilburg University, Gemeente Nijmegen, Gemeente Druten, Gemeente Beuningen, WMO Denktank, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en Sterker sociaal werk. Tijdens het onderzoek zijn verschillende cliënttrajecten onderzocht in een meervoudige casestudy met o.a. interviews en observatie van cliëntoverleggen). Er waren 48 professionals van de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen betrokken uit de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen.

Lees het hele onderzoek

Terug