Menu

Carla Meeuws, maatschappelijk werker in Beuningen vertelt

Carla Meeuws, maatschappelijk werker in Beuningen vertelt

Gemeente Beuningen laat zich niet uit het veld slaan

“Bij 2020, denken wij toch vooral aan de invloed van het coronavirus. Het was lastig. Want hoe geef je nu invulling aan je werk? En hoe blijf je vitaal als je de hele dag thuis werkt? In het begin was het best goed te doen, met het Sociaal Team werkten we om de beurt op het gemeentehuis. Maar naarmate het jaar vorderde en de werkdruk toenam, werd het thuiswerken wel een uitdaging. Je mist de energie van collega’s die je normaal om je heen hebt. Toen onze zeer gewaardeerde coördinator Theo Flemminks met pensioen ging, hebben we gelukkig wel – op afstand – afscheid van hem kunnen nemen. Dat soort momenten doen er echt toe.”

Aandachtsfunctionarissen en contactpersonen

Een belangrijk thema voor mij in 2020 was ‘complexe scheidingen’. Mijn collega en ik hebben trainingen gevolgd op het gebied van ouders en kinderen in echtscheidingen, en zijn nu beiden aandachtsfunctionaris – een soort vraagbaak - op dit onderwerp voor de collega’s van het Sociaal Team. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2020 was de nauwere samenwerking met huisartsen en scholen. Deze twee partijen kunnen rechtstreeks contact opnemen met hun contactpersoon binnen het Sociaal Team. Daarmee kunnen ze sparren en de casus bespreken. Vanuit daar wordt doeltreffend gekeken welke hulp nodig is.”

Trots op Sterker

“We hebben in Beuningen een aantal moeilijke casussen heel positief afgesloten. Zoals een complexe scheiding waarbij ouders uiteindelijk toch met elkaar om de tafel zijn gaan zitten, afspraken hebben gemaakt en contact met de kinderen hebben gezocht. Tot slot zijn we echt trots op Sterker. We zijn een mooie organisatie met sterk organisatietalent. We vinden het een pluim waard, dat ook in tijden van reorganisatie en het bezig zijn met aanbestedingen, er tussen de bedrijven door toch aandacht en tijd is voor iedere medewerker.

Terug