Menu

Zaaien en oogsten in een proeftuin? Dat smaakt naar meer!

Zaaien en oogsten in een proeftuin? Dat smaakt naar meer!

Sandra Kloppenburg is gebiedsregisseur Dukenburg & Lindenholt en coördinator van het Brede Basis Team (BBT). Lindenholt is een van de twee proeftuinen voor het BBT. Sinds 1 juli 2019 timmert daar een team van zeventien mensen hard aan de weg om inwoners op een nieuwe manier te ondersteunen. Of het coördineren daarvan Sandra hoofdbrekens bezorgt? “Nee joh. Ik loop juist warm voor uitdagingen als deze. Kom maar op!” 

De achterliggende gedachte bij de vorming van het Brede Basis Team is dat er meer expertise direct beschikbaar komt in de wijk. Het doel dat iedereen vanaf dag één voor ogen had, was om tachtig procent van de hulpvragen in het brede wijkteam op te pakken. Voor de overige twintig procent is de inzet van een zorgaanbieder nodig. Het gaat dan om gevallen waarin zodanig maatwerk vereist is dat het basisteam de zorg niet kan leveren. 

De kracht van synergy 

“Ik ben heel trots op ons team, want het is ons gelukt om die tachtig procent, bij alle nieuwe aanmeldingen van het afgelopen jaar, te halen”, vertelt Sandra. “Voorheen, met de werkwijze van het sociaal wijkteam, lag de focus op het vaststellen van de zorg waarop iemand recht heeft en op het toeleiden naar die zorg. Maar met acht personen alle vragen van 0 tot 100 jaar beantwoorden, in een wijk van 15.000 inwoners, betekende heel stevig aanpoten. Daardoor kwam je niet toe aan het daadwerkelijk ondersteunen van inwoners. Met het BBT hebben we zoveel expertise in huis, een minder brede doelgroep en zulke korte lijnen dat we met de inwoner een plan van aanpak opstellen en direct ondersteuning kunnen bieden. Deze manier van werken is heel efficiënt, met voormalig sociaal wijkteamcollega’s, collega’s van Sterker, ambulante werkers en netwerkpartners allemaal samen in één team.” 

Samen de schouders eronder 

Terugkijkend is Sandra heel tevreden. Ze benadrukt dat er een sterke wil was (en is!) bij iedereen binnen het team om het ook echt sámen te doen. “Dat moet ook wel. Want álles was nieuw. De collega’s, de wijk en de werkwijze. Wie gaat wat doen, hoe geven we dat vorm, hoe vergaderen we, hoe verdelen we de casussen; dat is alles bij elkaar een mooie uitdaging. Tel daar nog het afgelopen ‘coronajaar’ bij op en je begrijpt dat het niet gemakkelijk was. Door steeds maar samen in gesprek te blijven en eruit te willen komen, is het gelukt om het proces goed werkbaar te krijgen én de inwoners te helpen. Als je als collega’s elkaar ondersteunt en je werkervaringen met elkaar deelt, ontstaat er als vanzelf ook begrip voor elkaar.”  
 

"Deze manier van werken is heel efficiënt, met voormalig sociaal wijkteamcollega’s, collega’s van Sterker, ambulante werkers en netwerkpartners allemaal samen in één team.” 
 

Nieuwe werkwijze geeft energie en ruimte 

“In het BBT gaan we sneller met elkaar in gesprek of samen naar een cliënt. Het is onzin om twee keer het wiel uit te vinden, dus er is veel afstemming tussen samenwerkingspartners over ontwikkelingen of oplossingen die we vinden. Samen heb je een bredere blik op de aanpak van casussen. Ik merk nu al dat deze werkwijze meer energie geeft. De wachtlijsten zijn zo goed als verdwenen en we zijn nauwer en langer betrokken bij de inwoners die we helpen. Er ontstaat soms zodanige ruimte en rust dat ik collega’s hoor zeggen: ‘Nu kan ik eindelijk die groep gaan draaien die ik al zo lang voor ogen had.’ Dat is toch geweldig?” 

Sporten en aangepaste leermogelijkheden 

In 2020 had Sandra met haar team meer willen inzetten op collectief werken om daarmee individuele vraagstukken te beperken. Corona heeft een echte ‘boost’ daarin bemoeilijkt. Maar gelukkig had Sandra met haar team al wel een goede algemene basis gelegd, voordat de pandemie losbarstte. “Voorbeelden en vooral ervaringen uit de praktijk van collectief werken, heb ik dus nog niet echt. Er kon en mocht op dat gebied heel weinig. Maar samen met sportcoaches en opbouwwerkers hebben we een sportgroep opgezet voor mensen die door psychiatrische of lichamelijke problemen een drempel ervaren om zelf ergens te gaan sporten. En voor mensen die moeite hebben met leren, willen we samen met ’s Heeren Loo bijvoorbeeld programma’s bieden waarbinnen aangepaste ontwikkelings- en leermogelijkheden bestaan. Daarmee voorkomen we op de langere termijn dat inwoners individueel tegen zaken als eenzaamheid, lichte depressie of een gebrek aan structuur aanlopen.” 

BBT on Tour 

Veel zaken gebeurden online in het afgelopen jaar. Vergaderingen, onderlinge afstemming en contacten met inwoners (hoewel er toch waar nodig huisbezoeken plaatsvonden). Een extra leuk online evenement was de BBT Tour. Daarvoor werden alle sociaal wijkteams en collega-werkers van Sterker uitgenodigd, onder het mom van ‘Het BBT komt naar je toe ná de zomer!’ (op de wijze van het vroegere ‘Veronica komt naar je toe deze zomer’). Tijdens die online-bijeenkomsten lieten BBT’ers zien wat ze als sociaal wijkteammedewerker doen binnen het Brede Basis Team. Collega’s konden op hun beurt al hun vragen stellen en kregen een inkijk in de nieuwe werkwijze. Sandra: “Zo blijven we constant in gesprek, aanpakken, proberen, uitvinden, ontwikkelen en leren. Tot nu toe heeft het heel goed uitgepakt. Dit is in mijn ogen ook hoe het hoort: er vol voor gaan, zaaien en dan oogsten. We zijn tenslotte niet voor niets een proeftuin, hier moet het gebeuren.” 

Terug