Menu

Nijmegenaren tevreden over SWT

Nijmegenaren tevreden over SWT

Om meer inzicht te krijgen in de hulp- en dienstverlening van de sociale wijkteams Nijmegen (SWT) wordt de tevredenheid van klanten doorlopend onderzocht. Alle klanten van sociale wijkteams krijgen na afloop van de hulp- en dienstverlening een korte enquête toegestuurd die bevraagt hoe klanten de hulp van de sociale wijkteams hebben ervaren. In 2020 deden ruim 1000 klanten mee aan het tevredenheidsonderzoek.

Goede waardering voor dienstverlening SWT

Klanten zijn tevreden: ze geven het SWT gemiddeld een cijfer 7,5. Maar liefst 65% van de klanten geeft een 8 of hoger. 12% geeft een onvoldoende (5 of lager). In de vragenlijst worden een zestal aspecten van tevredenheid bevraagd: informatievoorziening vooraf, wachttijd, bejegening, kwaliteit, resultaat/effectiviteit en samenwerking. Al deze aspecten scoren positief. Het hoogst scoort het aspect bejegening: “het SWT was correct en vriendelijk” (gemiddelde score 4,2 op schaal van 1 tot 5).

Verbeterde informatievoorziening

De bekendheid met het SWT (informatievoorziening vooraf) scoort het minst goed, maar nog altijd ruim voldoende (gemiddelde score 3,4). Door onder meer aanpassingen op de website en doordat een aantal brieven en folders tegen het licht zijn gehouden, hebben we dit in de loop van 2020 proberen te verbeteren.

Terug