Menu

Welzijnsbezoek; nu óók op afroep!

Welzijnsbezoek; nu óók op afroep!

Bij Sterker vinden we het belangrijk dat ouderen op tijd weten welke ondersteuning er is in de stad. Daarom nodigen we viermaal per jaar per brief alle Nijmeegse ouderen die 75, 80, 85 en 90 jaar worden uit voor een Welzijnsbezoek. Om ouderen te allen tijde thuis breed te informeren over praktische hulp thuis kan het Welzijnsbezoek nu ook tussentijds aangevraagd worden. Meer informatie en digitaal aanmelden kan via Langer Thuis in Nijmegen.

Susan Dijkstra is, samen met Herma Scherpenborg voor de administratie, de contactpersoon voor het Welzijnsbezoek.


Informatie versus hulp

Een Welzijnsbezoek is nadrukkelijk bedoeld om eens zonder dringende aanleiding in gesprek te gaan over ouder worden én om ouderen te informeren over praktische diensten voor ouderen in Nijmegen. Speelt er een (ingewikkelde) hulpvraag of wil iemand direct een aanvraag doen voor bijvoorbeeld Wmo-voorzieningen? Dan verwijzen we direct door naar een Ouderenadviseur of andere collega's van het Sociaal Wijkteam.

Terug