Menu

Sterk sociaal werk vraagt om een sterke wetenschappelijke basis

Sterk sociaal werk vraagt om een sterke wetenschappelijke basis

Afgelopen week pleitte hoogleraar Tine van Regenmortel ervoor om sociaal werk verder wetenschappelijk te onderbouwen. Deze wetenschappelijke fundering is noodzakelijk om sterk sociaal werk in de praktijk te hebben.

Sterker sociaal werk onderschrijft dit pleidooi van harte en is mede daarom oprichter en hoofdsponsor van de bijzondere leerstoel Sociaal Werk bij Tilburg University, die sinds afgelopen week door Tine van Regenmortel bekleed wordt.

 

Duale missie van sociaal werk en empowerment

De duale missie van sociaal werk is het bevorderen van enerzijds het individueel welzijn en anderzijds het streven naar meer sociale rechtvaardigheid en het realiseren van rechten, zowel individueel als collectief, om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Sociaal werk heeft dan ook een politiek karakter. Empowerment, zo stelt Van Regenmortel, is een leidend paradigma voor sterk sociaal werk. Vier principes die volgens haar empowerment goed vormgeven zijn: versterken, verbinden, vertrouwen en (zich) verzetten. De agenda van empowerment staat in functie van inclusie, in het bijzonder van de meeste kwetsbare burgers. Participatie van deze groep en andere maatschappelijke stakeholders is hierbij een rode draad, in de praktijk, maar ook in onderzoek. De centrale onderzoeksvraag van de leerstoel van Van Regenmortel is: Hoe kan sociaal werk (kwetsbare) burgers versterken en verbinden met de samenleving? Wat vraagt dit van professionals, organisaties, gemeenten, beleid, de samenleving?’

 

Co-creatie in onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar sterk sociaal werk dient volgens Van Regenmortel de praktijk te voeden, maar wordt op zijn beurt gevoed door de kennis van vakmensen en die van de (kwetsbare) burgers die het betreft. In de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo komen die verschillende bronnen van kennis samen. Co-creatie is dan ook een sleutelwoord. "Door co-creatie bereiken we een grotere impact op de praktijk, beleid en de samenleving. Meedoen aan onderzoek zou voor alle stakeholders bovendien een empowerende ervaring moeten zijn," stelt Van Regenmortel. De onderzoeker is daarbij een ‘kritische vriend’ die zich als mens durft open te stellen. Van Regenmortel onderstreept het belang van empowerende academische werkplaatsen en praktijkorganisaties die zich durven open te stellen voor onderzoek en bereid zijn tot verandering. Naast sterke organisaties hebben we hiervoor ook een sterk en responsief beleid nodig.

 

Sterk sociaal werk onderzoek

Sociaal werk is niet enkel een praktijkberoep, maar ook een academische discipline. Het gaat hierbij om onderzoek dat er toe doet, om sociaal werk praktijken te verbeteren én om wetenschappelijke kennis te ontwikkelen die ook voor de praktijk relevant is. Voor de wetenschappelijke basis omschrijft Van Regenmortel twee pijlers. Een eerste pijler is theoretische onderbouwing met helderheid en een goede operationalisering van concepten. Een tweede pijler is evidence-based werken met aandacht voor het kruisen van verschillende kennisvormen (wetenschap, praktijk, burger). Van Regenmortel streeft in haar onderzoek naar een balans tussen het beantwoorden aan de wetenschappelijke eisen (to prove) en relevantie voor de praktijk (to improve). De complexe aard van sociaal werkvraagstukken en het doel van sociaal werk onderzoek vragen om onderzoek in de breedte én de diepte. Dit betekent een gezonde mix van onderzoek (tijdens, voor en/of na de interventies en zowel kwantitatief als kwalitatief). Het streven is hierbij niet enkel ‘understanding society’, maar ook ‘changing society’. Van Regenmortel voegt hier ook empowerment aan toe.

De gehele inaugurele rede van Van Regenmortel is hier te lezen.

​​​​​​​

Sterker en onderzoek

Sterker sociaal werk is overtuigd van de meerwaarde van het sociaal werk, maar vindt het ook van belang dat er onderzoek plaatsvindt naar bijvoorbeeld de effecten of impact van sociaal werk, evenals naar methodieken en evidence-based werken. Onderzoek en ontwikkeling is een belangrijke pijler binnen Sterker. Dit krijgt onder meer vorm binnen de afdeling Innovatie & Ontwikkeling (I&O) en de verschillende wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken waaraan Sterker actief bijdraagt.

Terug