Menu

Dankbaar voor 14 mooie maanden

Dankbaar voor 14 mooie maanden

De afgelopen 14 maanden mocht onze collega Norbert Wijnhofen Sociaal Werker van het Jaar zijn. Hij heeft in die 14 maanden velen geïnspireerd met zijn visie op het vak. Daarbij moesten heilige huisjes er af en toe aan geloven, maar daaronder ging juist een sterk vertrouwen schuil in alle soorten professionals die elke dag proberen mensen en gemeenschappen veerkrachtiger te maken.

Norbert heeft de noodzaak tot meer verbinding tussen psychiatrie en sociaal werk in de wijk een sterke impuls gegeven. De discussie hierover is nu in volle gang en gaat zeker tot nieuwe inzichten leiden. De gevolgen van de corona-crisis voor mensen met psychiatrische problemen onderschrijven het pleidooi van Norbert, zo blijkt uit onderzoek dat de opbloeiende saamhorigheid in wijken grotendeels aan deze groep voorbij te gaan .

Sterker sociaal werk is trots dat Norbert de afgelopen periode gezicht en stem mocht zijn voor wat sociaal werk anno 2020 kan betekenen voor mensen die het even niet redden én voor de samenleving als geheel. Sociaal werk wordt met recht gerekend tot de cruciale beroepen.

Sterker wenst de nieuwe Sociaal werkers van het jaar, Simone Duin, Marloes Olde Hampsink en Marcel van Eck, veel plezier en succes toe bij het vervullen van deze voorname rol.

Arie de Vries
- Bestuurder

Terug