Menu

Denken vanuit de behoefte die nu leeft

Denken vanuit de behoefte die nu leeft

Interview met Gabrielle Langhout, coördinator buurtbemiddeling Lingewaard en Overbetuwe en tijdelijk coördinator van de coronahulp van Sterker

Eigenlijk wende het ‘nieuwe normaal’ voor mij redelijk snel. Thuis werken deed ik altijd al, want mijn ‘klanten’ zitten aan de noordkant van de Waal waar ik ook woon. En ik zit werkelijk de hele dag te regelen en te bellen en dat is in een kantooromgeving niet prettig voor mijn collega’s. Maar wat mis ik de gezelligheid van de sociale contacten, werk en privé. Dat wordt nooit normaal. Het enige dat ik nog doe is iedere avond wandelen met mijn vriendin, op 2 meter afstand uiteraard. Dat doen we al meer dan 10 jaar samen: iedere avond 5 kilometer lopen, weer of geen weer, maar nu loopt zij op de stoep en ik midden op de straat.

De eerste weken van de lockdown verliepen in een roes.  Voor buurtbemiddeling moesten we heel veel regelen. Met mijn drie andere collega’s (Petra Verschoor, Karin van der Zwaluw en Ingrid Peters)  van buurtbemiddeling hadden we veelvuldig persoonlijk contact. Nog wel via Teams, maar hoe goed dat ook werkt, het is toch anders. In het begin hebben we alles samen opgepakt, want bemiddelingen moesten worden afgebeld, er moest overlegd worden met onze bemiddelaars. Buurtbemiddeling draait juist op het persoonlijke contact tussen de vrijwillige bemiddelaars en de buren. We hebben samen meer dan 100 vrijwillige buurtbemiddelaars die we goed moesten informeren en aansturen. We hebben een persbericht met tips voor buren om met deze situatie om te gaan samengesteld en we moesten natuurlijk afstemmen met onze stuurgroepen en verwijzers, zoals de wijkagenten en corporaties. Ook landelijk moesten we overleggen waar de grenzen liggen. Er zijn in Nederland meer dan 300 gemeenten met buurtbemiddeling en via het CCV in Utrecht (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) wordt dat allemaal gestroomlijnd.

Wij zijn open, buurtbemiddeling is zeker bereikbaar en gelukkig blijven mensen ons vinden. Nu iedereen meer thuis is, zal overlast van buren meer opvallen. Maar we kunnen nu geen huisbezoeken brengen voor intakes, geen bemiddelingsgesprekken organiseren, geen teamavonden houden. Ik zit nog steeds de hele dag aan de telefoon. Nu om buren advies te geven, eventueel coachen we ook hoe ze met de situatie om kunnen gaan. Want buurtbemiddeling zoals het bedoeld is, dat kan nu even niet. Het voelt wel als pappen en nathouden, maar ja, we hebben geen keuze. En daarvoor is veel begrip. En ik hoop echt dat het heel snel na 20 mei wel weer kan, want onze ‘voorraad’ wachtende buren is inmiddels redelijk gegroeid. Een grote rustige ruimte waar we voldoende afstand tot elkaar kunnen houden, in al onze acht buurtbemiddelingsgemeenten is daarvoor voorwaarde.

Speerpunt ligt nu - naast bereikbaar zijn voor meldende buren - op het onderhouden van de contacten met onze teams buurtbemiddelaars. We sturen ze regelmatig een attentie en bellen en mailen met ze. De teams zijn erg op elkaar betrokken en ik wil natuurlijk weten hoe het met ze gaat. Voor de liefhebbers hebben we zelfs al teamavonden via teams gedaan. Heel onderhoudend en dan blijkt maar weer wat een energie onze vrijwilligers hebben. Die denken heerlijk mee hoe we ons werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Die betrokkenheid vasthouden, hoort natuurlijk ook bij ons werk als coördinator.

Toen het eenmaal liep bij buurtbemiddeling kwam het MT eind maart met de vraag of ik tijdelijk de coördinatie van de coronahulp van Sterker wilde opzetten en regelen. Een onverwacht verzoek maar superleuk om te doen. Daarvan leer ik heel veel: (nieuwe) collega’s en meer over maatschappelijk werk. Onze coronahulp voorziet echt in een behoefte. Snelle acute hulp, die kortdurend moet zijn voor cliënten die net even dat zetje nodig hebben voordat ze zelf verder kunnen. We hebben al 11 mensen en hun omgeving kunnen helpen. De bereidwilligheid van collega’s om zich beschikbaar te tonen is heel  fijn. Het afstemmen met Stip, Bindkracht 10, LuciVer (voor wie wij voor medewerkers nu beschikbaar zijn), Sociaal Wijkteam Nijmegen, ZinPlus als verwijzers naar deze coronahulp past goed bij mij: lekker regelen en het komt voor elkaar. Denken vanuit de behoefte die nu leeft en niet vanuit een aanbod. Deze periode biedt nieuwe inzichten, laat vaste paden verbleken en vraagt om maatwerk, zodat onze cliënten krijgen wat ze nodig hebben. Dat is heel eervol om te mogen doen!

Terug