Menu

Ik ben trots op onze medewerkers

Ik ben trots op onze medewerkers

MT Lid - leiderschap in coronatijd  

Als MT-lid ervaar ik deze tijd als een intense periode. We willen onze lopende dienstverlening zo goed als mogelijk in stand houden. Ik ben trots op onze medewerkers die op alle mogelijke creatieve manieren de best mogelijke ondersteuning proberen te bieden. Als MT hebben we veel telefonisch contact met medewerkers en krijgen we mooie verhalen mee. Wij hebben die inzet dan ook beloond door bij alle medewerkers een grote appeltaart thuis te laten bezorgen als dank en aanmoediging.  

Naast het overeind houden van onze dienstverlening werken we intensief samen met verschillende organisaties om gezamenlijke initiatieven op te zetten. De vanzelfsprekende manier waarop wij gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen vind ik mooi om mee te maken. Voorbeelden van deze creatieve samenwerking zijn: 

  • We leveren professionals aan ziekenhuizen om psychosociale steun te geven aan familieleden van Corona-patiënten.
  • We leveren professionals voor een verzorgingstehuis in Wijchen om psychosociale steun te geven aan (overbelaste) zorgmedewerkers.

Verder zijn we trots op onze collega-organisaties die initiatieven opzetten zoals gezamenlijke opvang voor besmette mensen met psychische aandoening die niet in een 'gewoon' ziekenhuis opgenomen kunnen worden en een gezamenlijk initiatief van een pool van wijkverpleegkundigen die Corona-patiënten verplegen in de thuissituatie.

Die betrokkenheid en inzet om samen op te trekken geeft mij veel vertrouwen dat deze creatieve samenwerking ook voor de toekomst veel kansen biedt.  

In ons dagelijkse Corona beraad bespreken we als MT alle initiatieven, zodat er goede afstemming plaatsvindt en er capaciteit voor wordt vrijgemaakt. Ook hebben we een coördinator aangesteld voor de regie..  

Als MT kijken we ook naar de periode na Corona. We anticiperen nu al op de impact ervan op onze dienstverlening. Sommige problemen kun je nu al zien aankomen en wij willen ons daarop voorbereiden. We willen onderzoeken wat straks de (hernieuwde) rol en toegevoegde waarde van Sociaal werk kan zijn. 

Terug