Menu

Kwaliteitstoetsing: vakmanschap Sterker blinkt uit

Kwaliteitstoetsing: vakmanschap Sterker blinkt uit

Sterker sociaal werk heeft afgelopen maand voor de tweede keer het Kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. Het werk van Sterker is getoetst door de onafhankelijke certificerende instantie Lloyds.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk hanteert een veertigtal normen op gebied van vakmanschap, dienstverlening, en organisatie en bestuur. Om deze te toetsen hebben de auditoren van Lloyds gesproken met tal van medewerkers van Sterker. De auditoren hebben onder meer een bezoek gebracht aan de sociale (wijk)teams in Heumen, Nijmegen-Noord en Nijmegen-Nieuw-West, bij VraagWijzer in West Maas en Waal, en Deel de Dag (dagbesteding ouderen) in Neerbosch-Oost (Nijmegen). Ook hebben ze gesprekken gehad met een gezinscoach, project- en stafmedewerkers, (vrijwilligers)coördinatoren, de OR, bestuur en management.

Vakmanschap blinkt uit

Op geen enkele norm heeft Sterker een onvoldoende gescoord. Met name het vakmanschap van de professionals die bij Sterker werken blinkt uit. Een aantal punten zijn volgens de auditoren opvallend sterk, waaronder:

  • De drive en interne motivatie van professionals in het primair proces;
  • Het initiatief om het (succesvolle) Omgangshuis regio Nijmegen op te zetten;
  • Goede Dag, Deel de Dag, en de visie op Langer Thuis Nijmegen;
  • Aansluiting van innovatie en ontwikkeling (I&O) op het primair proces;
  • De positieve energie, de goede sfeer, de inspiratie van medewerkers - zeker bij de huidige werkdruk en onzekerheid;
  • Het beleid en de inzet van vrijwilligers.

Verbeterpunten

Op een aantal normen is verbetering mogelijk. Hiertoe zijn intussen maatregelen in gang gezet. De verbeterpunten voor Sterker gaan onder meer over:

  • Het dilemma van de wachttijden en het maken van bypasses (door pleisters te plakken en steeds harder te werken, houden we het systeem en probleem in stand);
  • In de functieprofielen zijn niet altijd de Wmo-competenties herkenbaar;
  • Geplande vernieuwing van het stagebeleid is nog niet gerealiseerd;
  • De input van professionals bij het inventariseren van kansen- en risicoanalyses kan beter.

We zijn trots op dit resultaat! Over 2 jaar wordt Sterker opnieuw getoetst, in de tussentijd blijven we hard werken om onze kwaliteit continu op peil te houden en te verbeteren.

Terug