Menu

Sterker solidair met jeugdzorgstakers

Sterker solidair met jeugdzorgstakers
Staking voor een betere jeugdzorg

Op maandag 2 september legden ruim vierduizend jeugdwerkers voor de eerste keer sinds 1901 hun werk neer om naar Den Haag af te reizen en hun stem te laten horen. Aan de oproep van de bonden werd gehoor gegeven door jeugdwerkers uit het hele land. Sterker verklaarde zich solidair met de stakers en onze jeugdprofessionals reisden vanuit Nijmegen en West Maas en Waal af naar Den Haag.

 

De Jeugdzorgwerkers voeren met de vakbonden al bijna drie jaar actie tegen het huidige jeugdzorgbeleid. Vakbonden FNV en CNV eisen 950 miljoen euro van minister Hugo de Jonge van VWS om de kinderen en de werknemers in de jeugdzorg te redden. Door jarenlang bezuinigen van de rijksoverheid, inkoopwaanzin door gemeenten en torenhoge administratiedruk kunnen jeugdzorgwerkers niet meer voldoende toekomen aan het werk waarvoor ze hebben gekozen, namelijk; kinderen en gezinnen helpen. Gezinnen staan vaak maandenlang op wachtlijsten voor hulp. En jeugdzorgwerkers kampen op hun beurt met een torenhoge werkdruk, vallen om of verlaten de sector.

 

De bijeenkomst begon met een minuut stilte, gevolgd door een enorm lawaai. Jeroen sloeg deuken in de tamboerijn van zijn dochter. Lorna vroeg mij of ik niet harder kon schreeuwen. Daarna volgden er sprekers die met wisselend succes de actievoerders toespraken. De zon scheen lekker, de rode ‘FNV in actie’ petjes kwamen goed van pas. Het verhaal van Patti Broeder maakte veel indruk. Op 1 november 2017 stierf haar zoon Bas een zelfgekozen dood. Hij was toen net 20 jaar, vastgelopen in de jeugdhulp. Kijk eens op de website www.toenwashetstil.nl waar ervaringsverhalen te lezen zijn van nabestaanden na zelfdoding. Ook de toespraken van de vakbondsbestuurders maakten indruk. Het publiek werd daarnaast getrakteerd op paarse krokodillen en de broodjes kroket waren gratis.

 

Ook de minister zelf kwam langs. Hij kreeg de petitie overhandigd en het ultimatum, in drievoud zoals we dat gewend zijn geraakt. Daarnaast werd hem verteld dat hij ervaringsverhalen kon ophalen op social media onder de hashtag #inmijnschoenen waar jeugdwerkers hun verhalen vertellen. De minister nam alles mee en vertrok naar het Binnenhof zonder een toezegging. Wel zag ik later dat collega’s van Vraagwijzer met hem in gesprek waren. Ik ben benieuwd wat hij gezegd heeft! Nog één keer werd hij getrakteerd op een orkaan van geluid. De dag sloten we af op het terras. Staken, dat zouden we elke week moeten doen!

Terug