Menu

Staking Jeugdzorg

Staking Jeugdzorg

CNV en FNV organiseren op 2 september een staking voor professionals in de Jeugdzorg. Aanleiding hiervoor is het uitblijven van een oplossing voor de grote tekorten in de sector. De gevolgen hiervan voor professionals zijn hoge werkdruk, demotivatie en uitval, zoals ook duidelijk aanwijsbaar bij veel jeugdwerkers binnen Sterker.

Sterker vindt het van groot belang dat er een duurzame oplossing komt voor de tekorten in de Jeugdzorg. Als organisatie willen we een plek zijn waar je als professional met plezier je vak kunt uitoefenen en werk kunt maken van persoonlijke ontwikkeling en innovatie. Dat is geen luxe, maar een voorwaarde om goede hulp te kunnen bieden aan kwetsbare kinderen en hun ouders. Met de huidige middelen voor jeugdzorg waar gemeenten over beschikken is dit nauwelijks te realiseren.

Om met samenwerkingspartners en gemeenten de transitie van het sociaal domein te laten slagen, willen we de randvoorwaarden serieus nemen. Sterker verklaart zich daarom solidair met alle partijen die staken en stelt jeugd-professionals in dienst van Sterker in de gelegenheid deel te nemen aan de staking.

Meer informatie over de staking

Terug